Ikona nagłówka

Tradycja i kultura górali kliszczackich pisana smakiem i strojem.

Status konkursu: Zakończony
14.11.2022 - 27.11.2022
Projekt rozwojowy 2022
76 głosów

Koło Gospodyń Wiejskich w Zawadce działała na terenie Zawadki poprzez krzewienie lokalnej kultury i tradycji zawartej w m.in. potrawach regionalnych, rękodzielnictwie, muzyce i sztuce oraz wspieraniu lokalnych inicjatyw i imprez z zakresu kultury i tradycji obszaru tych miejscowości.

Koło Gospodyń Wiejskich w Zawadce działa od 2018 roku i liczy 22 członków. Działania jakie podejmuje organizacja związane są z krzewieniem kultury i tradycji rejonu Zawadki, poprzez organizację i udział w różnorodnych imprezach typu: weselne ocepiny, dożynki, targi regionalne.

Koło skupia się na krzewieniu tradycji i kultury regionu poprzez regionalne stroje, a także rękodzieło artystyczne oraz kuchnię. Organizują oraz biorą udział w różnego rodzaju imprezach lokalnych i kulturalnych, gdzie poprzez przygotowywanie potrawy, wyroby, a także pieśni regionalne oraz opowieści o góralach kliszczackich, krzewią rodzimą tradycję i kulturę regionu. Organizacja współpracuje z lokalnymi organizacjami i stowarzyszeniami np. Turystyczna Podkowa, Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych Krzczonów. Współpracują także z lokalnymi włodarzami (wójtem, radnymi, sołtysami) oraz z księdzem proboszczem parafii. Biorą udział w akcjach charytatywnych, spotkaniach z dziećmi.


Projekt dofinansowany w ramach Małopolska Lokalnie zakładał rozwój instytucjonalny Koła Gospodyń Wiejskich w Zawadce poprzez zakup strojów regionalnych, charakterystycznych dla górali kliszczackich oraz stworzenie książki kulturalno – historycznej, a także zorganizowanie pikniku smaków kliszczackich.

Załączniki
Sfinansowano przez Narodowy Instytut Wolności ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2021-2030