Ikona nagłówka

Ołpinianka – aktywna i zdrowa do działania gotowa!

Status konkursu: Zakończony
14.11.2022 - 27.11.2022
Projekt społeczny 2022
154 głosów

Projekt realizowany przez Koło Gospodyń Wiejskich w Ołpinach zakładał organizację zajęć ruchowych typu aerobic, fitness dla mieszkanek Ołpina.


Koło Gospodyń Wiejskich w Ołpinach jest młodą organizacją pozarządową, która powstała w Gminie Szerzyny w 2018 roku. Podstawowym celem jest przede wszystkim działanie na rzecz integracji i rozwoju lokalnego środowiska społecznego, poprzez wspieranie różnych inicjatyw w obszarach takich jak: kultura, oświata, edukacja, ochrona zdrowia, rozwój regionalny i lokalny czy też pomoc społeczna. KGW Ołpiny zrzesza kobiety w wieku 25+, działalność skoncentrowana jest wokół krzewienia tradycji i kultury. Koło Gospodyń Wiejskich współpracuje z wieloma podmiotami, które działają na terenie Gminy Szerzyny są to m.in. szkoły, jednostki, OSP, Klub Senior + oraz inne organizacje non profit.

Załączniki
Sfinansowano przez Narodowy Instytut Wolności ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2021-2030