Ikona nagłówka

Pół Wieku Zatopionej Parafii

Status konkursu: Zakończony
14.11.2022 - 27.11.2022
Projekt społeczny 2022
46 głosów

Projekt realizowany przez Koło Gospodyń Wiejskich w Osieczanach zakładał rekonstrukcję archiwalnego filmu z rozbiórki Kościoła parafialnego w Drogini, nagranie wywiadów z historykami i mieszkańcami dotyczącymi tworzenia zalewu dobczyckiego oraz upowszechnianie przygotowanego materiału wśród lokalnej społeczności.


KGW  w Osieczanach swoje przedsięwzięcia kieruje głównie do emerytów i osób dorosłych. Zajmuje się również podtrzymywaniem pamięci historycznej związanej z mieszkańcami i wydarzeniami w ich miejscowości .

Załączniki
Sfinansowano przez Narodowy Instytut Wolności ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2021-2030