Ikona nagłówka

Zdrowe gotowanie to nowe wyzwanie

Status konkursu: Zakończony
14.11.2022 - 27.11.2022
Projekt rozwojowy 2022
25 głosów

Cele działania KGW w Kobylance to:

 • dbałość o kulturę, tradycję i dziedzictwo narodowe,
 • wspomaganie członków koła w działalności min. kulturowej,
 • organizowanie i udział w imprezach kulturalnych, artystycznych i oświatowych,
 • organizowanie warsztatów edukacyjnych dla mieszkańców wsi, seniorów, dzieci i osób niepełnosprawnych intelektualnie,
 • wyrób rękodzieła tradycyjnego (bibułkarstwo, pisanka tradycyjna),
 • integracja i aktywizacja mieszkańców wsi Kobylanka,
 • wspieranie lokalnych inicjatyw kulturalnych,
 • wymiana doświadczeń z innymi kołami i stowarzyszeniami,
 • udział w projektach i realizowanie projektów własnych,
 • rozpoznawanie i zaspokajanie potrzeb kulturalnych seniorów i osób niepełnosprawnych.
 • upowszechnianie edukacji i wyrównywanie szans obszarów wiejskich,
 • organizowanie kursów, warsztatów i pokazów kulinarnych
 • podejmowanie działań o tematyce prozdrowotnej dla mieszkańców wsi
 • reprezentowanie interesów kobiet w środowisku lokalnym.

Projekt dofinansowany z Małopolska Lokalnie zakładał rozwój instytucjonalny Koła Gospodyń Wiejskich w Kobylance poprzez zakup piekarnika i sokowirówki wolnoobrotowej oraz organizację warsztatów ze zdrowego odżywiania z wykorzystaniem zakupionego sprzętu.

Załączniki
Sfinansowano przez Narodowy Instytut Wolności ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2021-2030