Ikona nagłówka

Inspiratorium – rozwijanie pasji i tradycji śpiewaczych chóru Cantores Carvatiani

Status konkursu: Zakończony
29.11.2021 - 06.12.2021
Projekt rozwojowy 2021
2 głosów

Projekt zakładał rozwój instytucjonalny Stowarzyszenia Cantores Carvatiani poprzez organizację warsztatów „Wspólna praca w zespole”, warsztatów wokalnych oraz spotkanie integracyjne.

Warsztaty „Wspólna praca w zespole” wesparły członków zespołu w budowaniu relacji, współpracy, zaufania. W trakcie spotkania stworzona została przestrzeń do wypowiedzenia swoich aktualnych potrzeb dot. obecności w zespole – w atmosferze otwartości i uważności. Jednocześnie w trakcie warsztatu uczestnicy poznali konkretne narzędzia komunikacyjne do wspólnej pracy i wyrażania tego, co kluczowe dla funkcjonowania zespołu: zmieniających się potrzeb, wyobrażeń, trudnych informacji. Warsztat inspirowany był metodami opartymi na tradycjach komunikacji bez przemocy, praktykami uważności i zrównoważonym podejściem do eksploatacji zasób w zespole (ekologia zasobów).

Na warsztatach wokalnych uczestnicy pracowali nad rozwojem skali głosów, intonacją, techniką oddechową, dykcją, barwowością głosu, higieną głosu. Wykorzystane zostały ciekawe ćwiczenia plastyki ciała w ukierunkowaniu na techniki wokalne. Ponadto, na warsztatach pracowano nad wybranym utworem, interpretacją tekstu, problematyką techniczną zawartą w utworze, a przede wszystkim wyrównywaniem i ujednolicaniem barwy poszczególnych głosów i całego zespołu.

Spotkanie integracyjne było podsumowaniem projektu. Podczas spotkanie członkowie chóru opracowali plan wspólnego działania na następny rok.

Chór Cantores Carvatiani tworzą pasjonaci muzyki wokalnej, przedstawiciele różnych zawodów i środowisk. Głównie są to nauczyciele szkół powiatu gorlickiego oraz studenci i młodzież. Grupa działa od 2010 roku. Od początku angażuje się w życie kulturalne miasta i regionu, swoim śpiewem uświetnia wiele imprez kulturalnych. Poprzez liczne koncerty w Polsce i za granicą chór promuje miasto i region. Zespół posiada bogaty repertuar począwszy od muzyki wokalnej po ciekawe aranżacje utworów dawnych, ludowych i rozrywkowych. Wykonuje kompozycje w języku polskim, francuskim, rosyjskim, angielskim, starocerkiewnym i łacinie. Chór wydał trzy płyty promujące muzykę chóralną. Jesienią 2020 roku chór zaprezentował swój dorobek na uroczystym koncercie w Kasztelu w Szymbarku. Zespół liczył wtedy ok 40 osób.

Załączniki
Sfinansowano przez Narodowy Instytut Wolności ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2021-2030