Ikona nagłówka

Rozwój Fundacji PrzytulJA – urządzamy Przytulną Przestrzeń

Status konkursu: Zakończony
14.11.2022 - 27.11.2022
Projekt rozwojowy 2022
1 głosów

Fundacja składa się z osób od wielu lat związanych z opieką psychiatryczną – wśród nich są 4 wyspecjalizowane w dziedzinie psychiatrii pielęgniarki, pracujące na co dzień w oddziałach psychiatrycznych stacjonarnych i dziennych, lekarz specjalista psychiatrii (ordynator Oddziału Dziennego Psychiatrycznego), pracownik socjalny z kilkudziesięcioletnim doświadczeniem pracy na rzecz osób niepełnosprawnych, w tym w ramach stowarzyszenia Bratnich Serc. Łączy ich pasja w pracy na rzecz psychiatrii środowiskowej, zwłaszcza w pracy z pacjentami z doświadczeniem psychozy, współpracują od kilku lat w Zespole Leczenia Środowiskowego przy Poradni Zdrowia Psychicznego “Integritas”.

Fundacja PrzytulJA udziela kompleksowej pomocy osobom dotkniętym chorobami i zaburzeniami psychicznymi m. in. poprzez prowadzenie “klubu pacjenta” z ofertą zajęć rehabilitacyjnych, terapeutycznych, edukacyjnych, aktywizujących, integracyjnych i innych; organizację spotkań integracyjnych oraz wsparcie rodzin osób chorujących i osób w kryzysie (m.in. poprzez organizację grup terapeutycznych i in.)

Stale pozyskują wolontariuszy i organizują ich pracę na rzecz środowiska osób z zaburzeniami zdrowia psychicznego. Prowadzą działania

  • z obszaru promocji zdrowia, zwłaszcza zdrowia psychicznego i przeciwdziałania uzależnieniom oraz patologiom społecznym;
  • podnoszenia świadomości społecznej w zakresie problemów zdrowia psychicznego i minimalizacji zjawiska marginalizacji społecznej osób z zaburzeniami psychicznymi np. poprzez organizowanie konferencji dla mieszkańców Powiatu Oświęcimskiego w w/w tematyce;
  • poprzez udział w organizowanych na terenie miasta imprezach promują zdrowie psychiczne oraz przeciwdziałają stygmatyzacji osób z zaburzeniami psychicznymi.
  • udostępniając prace ich beneficjentów, wykonane w ramach zajęć terapeutycznych, wpływają na podnoszenie poczucia ich wartości.

Projekt dofinansowany z Małopolska Lokalnie zakładał rozwój instytucjonalny Fundacji PrzytulJa poprzez doposażenie sprzętowe oraz zwiększenie wiedzy członków fundacji w zakresie finansów i księgowości.

Załączniki
Sfinansowano przez Narodowy Instytut Wolności ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2021-2030