Ikona nagłówka

PrzyGotowanie jest kluczem

Status konkursu: Zakończony
14.11.2022 - 27.11.2022
Projekt rozwojowy 2022
2 głosów

Fundacja PrzyGotujmy zajmuje się promowaniem tradycyjnej kuchni oraz organizowaniem warsztatów dla różnych grup np. seniorów, przedszkolaków, młodzieży NEET (to grupa społeczna, obejmująca młodzież pozostającą poza sferą zatrudnienia i edukacji, czyli tych, którzy jednocześnie nie uczą się, nie pracują ani nie przygotowują się do zawodu)


Projekt dofinansowany z Małopolska Lokalnie 2022 zakładał rozwój instytucjonalny Fundacji PrzyGotujmy poprzez doposażenia biura oraz stworzenia strony internetowej.

Załączniki
Sfinansowano przez Narodowy Instytut Wolności ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2021-2030