Ikona nagłówka

Rozwój organizacji – dla środowiska osób niesłyszących

Status konkursu: Zakończony
14.11.2022 - 27.11.2022
Projekt rozwojowy 2022
0 głosów

Fundacja Pomagamy Głuchym chce rozwijać się i oferować w przyszłości szereg usług zmierzających do integracji i edukacji środowiska osób głuchych. Fundacja swoją opieką obejmuje 2 000 osób z terenu województwa małopolskiego.

Ich potencjałem jest doświadczenie członków zarządu, którzy posiadają certyfikaty ukończonych kursów j. migowego, szereg przeprowadzonych inicjatyw społecznych dla środowiska Niesłyszących zarówno przez zarząd jak i wolontariuszy oraz doświadczenie nabyte we współpracy z takimi instytucjami jak m.in: Polski Związek Głuchych, Zespół Szkół dla Niesłyszących i Słabosłyszących w Tarnowie, Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym “Przyjaźni”, Podkarpackie Stowarzyszenie Głuchych w Rzeszowie, Duszpasterstwo Niesłyszących w diecezji tarnowskiej, Stowarzyszenie edukacyjne KANA Tarnów.


Projekt dofinansowany w ramach Małopolska Lokalnie zakładał rozwój instytucjonalny Fundacji Pomagamy Głuchym poprzez zakup wyposażenia biurowego (dywan, szafa biurowa, krzesła konferencyjne, lampy podwieszane, lampy ledowe studyjne, ekran projekcyjny), wykonanie drobnych prac adaptacyjnych w biurze, przygotowanie i testowanie oferty warsztatów edukacyjnych. Nagranie tłumaczenia filmu edukacyjnego pt.: Zakochaj się w Polsce – Tarnów, prezentowanego w czasie spotkania integracyjnego.

Załączniki
Sfinansowano przez Narodowy Instytut Wolności ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2021-2030