Ikona nagłówka

Wymiana ludowych tradycji muzycznych”- warsztaty pieśni polskich i ukraińskich

Status konkursu: Zakończony
14.11.2022 - 27.11.2022
Projekt społeczny 2022
152 głosów

Projekt realizowany przez Fundację Łada zakładał organizację warsztatów śpiewu oraz wprowadzenie do repertuaru zespołu Łada nowych pieśni polskich i ukraińskich.


Założeniem Fundacji  Łada jest prowadzenie badań terenowych, edukacja nieformalna, nauka dorosłych, pielęgnowanie oraz kultywowanie dziedzictwa narodowego i kulturowego poprzez organizację warsztatów, koncertów, konferencji.

Załączniki
Sfinansowano przez Narodowy Instytut Wolności ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2021-2030