Ikona nagłówka

Doposażenie podstawą sprawnych działań Fundacji

Status konkursu: Zakończony
14.11.2022 - 27.11.2022
Projekt rozwojowy 2022
1 głosów

Fundacja Jastrzębskie Hospicjum PALMED działa przy hospicjum i w ramach swojej działalności m.in. prowadzi dla osób starszych z gminy Ciężkowice prelekcje o tematyce prozdrowotnej, organizuje zajęcia z fizjoterapeutą, dietetykiem, spotkania z psychologiem.


Projekt dofinansowany z Małopolska Lokalnie zakładał rozwój instytucjonalny Fundacji Jastrzębskie Hospicjum PALMED poprzez zakup sprzętu komputerowego – laptopa i rzutnika.

Załączniki
Sfinansowano przez Narodowy Instytut Wolności ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2021-2030