Ikona nagłówka

Bezpieczny uchodźca w pracy

Status konkursu: Zakończony
14.11.2022 - 27.11.2022
Projekt społeczny 2022
15 głosów

Projekt realizowany przez Fundację ipomocni.pl zakładał organizację kampanii społecznej “Bezpieczny uchodźca w pracy” skierowanej do pracodawców zatrudniających w Krakowie osoby z Ukrainy.

Zadania:

  1. Promocja wśród pracodawców zatrudniających uchodźców szkoleń BHP w j. ukraińskim.
  2. Promocja dostępności do tłumacza dla pracownika posługującego się językiem ukraińskim jako ojczystym.

 

Wciąż rosnąca liczba uchodźców wpływa na wzrost ilości przedsiębiorstw, które po raz pierwszy decydują się zatrudnić osoby nie posługujące się językiem polskim. Małopolska jest zdecydowanie województwem, które jest liderem w ilości przyjętych uchodźców. Konieczne jest przygotowanie pracodawców z Krakowa (najwyższy wskaźnik przedsiębiorczości mamy w Krakowie – 196 podmiotów na 1000 mieszkańców), którzy pierwszorazowo zatrudniają osoby o pochodzeniu ukraińskim, do bezpiecznego wdrożenia ich w zakres obowiązków i przeszkolenia ich w języku, który jest dla nich zrozumiały. Trzeba zwrócić uwagę, że osoby, które są uchodźcami, podobnie jak imigranci, są pracownikami o zwiększonym ryzyku ulegania wypadkom przy pracy, ze względu na ograniczone posługiwanie się językiem polskim, który jest językiem pracodawcy i środowiska pracy w Polsce. Pracownik polskojęzyczny łatwo może przeczytać wszystkie wytyczne obowiązujące w przedsiębiorstwie, łatwo dotrze do instrukcji obsługi maszyn i urządzeń, może również spytać pozostałych pracowników o bezpieczny sposób wykonywania pracy. Niestety pracownik nie posługujący się językiem polskim na poziomie zaawansowanym, nie tylko nie ma takich możliwości, ale też może nie zareagować lub zareagować z opóźnieniem na ostrzeżenie o nagłym niebezpieczeństwie, jeśli jest ono wydane w języku polskim. To bardzo istotne z punktu widzenia jego bezpieczeństwa, szczególnie w pierwszym okresie zatrudnienia, gdy środowisko pracy i organizacja pracy są dla niego czymś nowym, niepodobnym do dotychczas znanych warunków pracy w jego ojczystym kraju. Należałoby więc również odpowiednio przeszkolić osoby, które współpracują z uchodźcą, by potrafiły skutecznie informować o wszystkich sprawach związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy. Ważne jest więc nie tylko pierwsze obowiązkowe szkolenie, ale wprowadzenie całej kultury bezpieczeństwa, związanej z zatrudnieniem osoby posługującej się językiem polskim jako językiem obcym. Pracownik powinien zawsze wiedzieć, że w razie wątpliwości może otrzymać wsparcie pracodawcy, a także tłumacza, który zagwarantuje właściwą komunikację. Będzie to również miało taki skutek, iż uchodźcy, którzy przez barierę komunikacyjną obawiają się podjąć pracę, będą zachęcone do przełamania swoich obaw.


Fundacja ipomocni.pl zajmuje się przede wszystkim prewencją wypadków przy pracy poprzez szerzenie wiedzy dotyczącej BHP oraz kampanie społeczne, mające zwrócić uwagę na problem wypadków przy pracy i zmienić stosunek w społeczeństwie do zagadnień BHP. Starają się dofinansowywać oraz pozyskiwać wyposażenie straży pożarnej. Ponadto wspierają osoby, które uległy wypadkowi przy pracy i ich rodziny poprzez pomoc rzeczową i informacyjno-doradczą.

Załączniki
Sfinansowano przez Narodowy Instytut Wolności ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2021-2030