Ikona nagłówka

Cykl warsztatów artystycznych integrujących krakowian z uchodźcami z Ukrainy

Status konkursu: Zakończony
14.11.2022 - 27.11.2022
Projekt społeczny 2022
83 głosów

Projekt realizowany przez Fundację Crush On Trash zakładał organizację dla dzieci i młodzieży z Polski i Ukrainy warsztatów artystycznych (plastycznych, upcyklingowych i fotograficznych) prowadzonych przez artystów Platformy EkoUp.


Fundacja Crush On Trash poprzez działalność artystyczną upowszechnia wiedzę na temat relacji
człowieka ze środowiskiem naturalnym oraz zachęca odbiorców do zachowań proekologicznych. W duchu upcyklingu powstają scenografie, instalacje, kostiumy i rekwizyty. Tworzone są również
scenariusze, utwory muzyczne i choreografie do działań scenicznych, performerskich oraz
wideoklipów ekoedukacyjnych. Fundacja realizuje również autorskie programy warsztatów dla
dzieci, młodzieży i dorosłych, łączące różne dziedziny sztuki z upcyklingiem. Wszystkie projekty
Crush On Trash przemycają treści EKOedukacyjne.

Załączniki
Sfinansowano przez Narodowy Instytut Wolności ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2021-2030