Ikona nagłówka

Działajmy ekologicznie

Status konkursu: Zakończony
29.11.2021 - 06.12.2021
Projekt społeczny 2021
26 głosów

Projekt zakładał organizację warsztatów dla dzieci z terenu Brzeszcz, Skidzinia i Oświęcimia. Tematy warsztatów: “super ekolog”, “super programista”, “super detektywi”.

BLOK I: SUPER EKOLOG:

1. Skąd się bierze prąd? – warsztaty edukacyjno – twórcze dla dzieci ze specjalistą, który objaśnił w prosty sposób proces pozyskiwania prądu z nowoczesnych i odnawialnych źródeł energii, między innymi słońca, wody i wiatru. Podczas zajęć uczestnicy mieli również okazję do pracy twórczej wykonując wiatraczki.

2. Las naszym skarbem – warsztaty edukacyjno – florystyczne, na których dzieci dowiedziały się co to jest las, jakie są rodzaje drzew, a także jaki wpływ mają lasy na nasze środowisko. Uwieńczeniem zajęć są lasy w słoiku, które dzieci przygotowały samodzielnie wg wskazówek prowadzących.

3. Rośliny, czyli naturalne filtry – to warsztaty edukacyjno – kreatywne, podczas których dzieci dowiedziały się w jaki sposób rośliny potrafią oczyścić nasze powietrze, a także wykonają obrazy z mchu, tworząc różnorodne i ciekawe kompozycje.

4. Dlaczego pszczoły są ważne? Było to spotkanie edukacyjno – twórcze z pszczelarzem, na którym dzieci zobaczyły jak wygląda strój pszczelarza, dowiedziały się na czym polega jego praca, miały okazję zobaczyć jak wygląda ul w środku, a także skosztowały miodu. W ramach działalności twórczej wykonały świeczki z wosku pszczelego.

5. Sposoby spędzania czasu wolnego.

BLOK II: SUPER PROGRAMISTA – obejmował 6 warsztatów z wykorzystanie robotów.

Genibot to inteligentny robot edukacyjny pozwalający w ciekawy sposób wprowadzić najmłodszych w świat nauki. Robot po wydaniu mu odpowiednich poleceń może odgrywać rytm, dodawać i odejmować, rysować figury oraz poruszać się po przygotowanej linii.

Odbyły się m.in. 4 warsztaty z dziećmi z Brzeszcz o tematyce:

1. Kodowanie na dywanie, czyli programujemy offline

2. Droga przez las – kodowanie na macie za pomocą kartonowych krążków

3. Mamy gościa – poznanie Genibota

4. Co potrafi Genibot?

BLOK II: SUPER DETEKTYWI, czyli warsztaty w formie escape room, to 4 przygody polegające na rozwiazywaniu zagadek przez dzieci. Każda przygoda to zestaw listów, które można ukryć w dowolnej lokalizacji (parku, lesie, boisku, szkole). Po rozłożeniu kartek przez opiekuna, listy tworzą zagadkową trasę. Każdy list zawiera inną łamigłówkę – dzieci rozwiązują je i zbierają informacje potrzebne do wykonania misji. Ideą tych warsztatów jest rozwijanie u dzieci umiejętności współpracy i szanowania swojego zdania. Uczestnicy czują się ważni w zespole, a także zyskują świadomość, że razem mogą więcej.

Lokalni społecznicy to grupa nieformalna, aktywnie działająca na terenie gminy Brzeszcze, szczególnie w Skidziniu która działa na rzez dobra wspólnego od kilku lat. Impulsem do powstania grupy była chęć niesienia pomocy mieszkańcowi sołectwa z którego pochodzą członkowie grupy, małemu wojownikowi Franiowi, któremu przyszło stoczyć nierówną walkę z chorobą.

Załączniki
Sfinansowano przez Narodowy Instytut Wolności ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2021-2030