Ikona nagłówka

Doposażenie zaplecza kuchennego – poprawa możliwości i działalności Koła Gospodyń Wiejskich w Pcimiu

Status konkursu: Zakończony
14.11.2022 - 27.11.2022
Projekt rozwojowy 2022
290 głosów

Koło Gospodyń Wiejskich w Pcimiu liczy 34 osoby. Początki działalności KGW sięgają lat 60-tych ubiegłego wieku, natomiast rejestracja do Krajowego Rejestru nastąpiła w styczniu tego roku.

Działalność Koła skupiona jest nie tylko na reprezentacji swojego regionu ale także na rozwoju talentów i aktywizacji starszych członków Koła, wspieranie rozwoju przedsiębiorczości kobiet, rozwoju kultury ludowej w tym w szczególności kultury lokalnej i regionalnej.

Od roku 2022 KGW swoją siedzibę ma w budynku byłej szkoły w przysiółku Pcim -Krzywica. Jest to zabytkowy budynek będący własnością Gminy Pcim w którym mieści się zaplecze kuchenne sala reprezentacyjna oraz Izba Regionalna.


Projekt dofinansowany z Małopolska Lokalnie zakładał rozwój instytucjonalny Koła Gospodyń Wiejskich w Pcimiu poprzez zakup wyposażenia kuchni tj. lodówka, kuchenka z piekarnikiem, zlewozmywak i udział w wydarzeniach lokalnych z wykorzystaniem zakupionego sprzętu.

Załączniki
Sfinansowano przez Narodowy Instytut Wolności ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2021-2030