Ikona nagłówka

Cyfrowe Centrum Profilaktyki 2.0

Status konkursu: Zakończony
29.11.2021 - 06.12.2021
Projekt społeczny 2021
53 głosów

Projekt zakładał organizację przez Stowarzyszenie SELF warsztatów o tematyce dotyczącej funkcjonowania osób uzależnionych i ich rodzin dla pedagogów szkolnych, rodziców, członków komisji rozwiązywania problemów alkoholowych oraz jednostek współpracujących z nią w obszarze pomocy osobom uzależnionym z terenu gmin Charsznica i Słaboszów.

Panel nr I:

Osoba uzależniona i jej rodzina – uzależniony czy alkoholik

 • czym jest uzależnienie od alkoholu?
 • sposoby funkcjonowania osoby współuzależnionej;
 • funkcjonowanie dziecka w rodzinie, w której występuje choroba alkoholowa;
 • syndrom DDA;
 • formy pomocy osobie uzależnionej;
 • formy pomocy członkom rodziny, w której występuje choroba alkoholowa;
 • pytania i odpowiedzi specjalisty.

Panel nr II:

Procedura zobowiązania do leczenia odwykowego:

 • motywowanie osoby uzależnionej od alkoholu;
 • gromadzenie materiału informacyjnego (przykłady pism);
 • rola świadka oraz instytucji zaangażowanych w proces interwencji;
 • pierwszy kontakt z klientem gminnej komisji z osobą uzależnioną, zobowiązaną do leczenia odwykowego oraz dorosłym członkiem jej rodziny
 • dialog motywacyjny;
 • skierowanie na badania w przedmiocie uzależnienia;
 • obowiązek poddania się leczeniu odwykowemu
 • pytania i odpowiedzi specjalisty.

Panel nr III:

Wsparcie w punkcie konsultacyjnym oraz praca z osobą uzależnioną od alkoholu z uszkodzeniami organicznymi:

 • model funkcjonowania punktu konsultacyjnego
 • wsparcie osoby uzależnionej od alkoholu z uszkodzeniami organicznymi
 • program redukcji szkód
 • pytania i odpowiedzi specjalisty
Załączniki
Sfinansowano przez Narodowy Instytut Wolności ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2021-2030