Ikona nagłówka

Aktywna integracja – szansą dla wszystkich

Status konkursu: Zakończony
29.11.2021 - 06.12.2021
Projekt społeczny 2021
2 głosów

Projekt zakładał realizację cyklu warsztatów i spotkań, m.in. kulinarnych, kosmetycznych czy kursu pierwszej pomocy dla osób zagrożonych wykluczeniem z Dobczyc i okolic.

Grupa 2021 to oddolna inicjatywa siedmiu osób, w większości osób z umiarkowanym stopnień niepełnosprawności, których celem jest inicjowanie pomocy i wsparcia osobom w trudnej sytuacji życiowej, osamotnionym oraz w różny sposób zagrożonym wykluczeniem społecznym. Grupa aktywnie współpracuje z lokalnymi instytucjami i stara się różnymi kanałami dotrzeć do osób potrzebujących wsparcia.

 

Załączniki
Sfinansowano przez Narodowy Instytut Wolności ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2021-2030