Ikona nagłówka

Zapraszamy na spot podsumowujący projekt i promujący krakowskie inicjatywy

 

Sfinansowano przez Narodowy Instytut Wolności ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2021-2030