Ikona nagłówka

Wyniki Lokalnego Programu Grantowego Gminy Klucze

Zapraszamy do zapoznania się z wynikami naboru w Lokalnym Programie Grantowym Gminy Klucze realizowanym przez Stowarzyszenie Forum Oświatowe Klucze.


Serdecznie gratulujemy wygranym. Opiekunki w najbliższym czasie skontaktują się z Państwem, żeby poinformować o dalszym postępowaniu.

Wyniki Lokalnego Programu Grantowego Gminy Klucze

 

Lokalny Program Grantowy Gminy Klucze, edycja 2022 realizowany jest przez Operatora Stowarzyszenie Forum Oświatowe Klucze we współpracy z Centrum Usług Społecznych w Kluczach i Gminą Klucze i skierowany do grup nieformalnych oraz organizacji pozarządowych z terenu gminy Klucze.

Zadanie publiczne finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 2.8 Programu Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 ze środków otrzymanych od Gminy Klucze.

Sfinansowano przez Narodowy Instytut Wolności ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2021-2030