Ikona nagłówka

19.10 Szkolenie. Źródła finansowania działalności NGO

Fundacja Biuro Inicjatyw Społecznych wraz ze Stowarzyszeniem Forum Oświatowe Klucze zapraszają na szkolenie on-line przeznaczone dla członków grup nieformalnych i organizacji pozarządowych zainteresowanych pozyskiwaniem środków na inicjatywy społeczne.
W programie:
– Warunki prawne i formalne korzystania z różnych źródeł
– Dywersyfikacja źródeł : działalność statutowa nieodpłatna, odpłatna i gospodarcza
– Świadomie planowanie budżetu organizacji w oparciu o różne źródła
– Korzystanie z dotacji publicznych – samorządowych i krajowych
– Konkursy dotacyjne
– Zbiórki publiczne, crowdfunding, loterie fantowe
Organizacja:
Szkolenie obędzie się w formie seminarium online.
Termin szkolenia: 19.10.2022,r. (środa) w godzinach 17:00 – 20:15
Zapisy do 18.10 godz. 15:00 przez formularz https://bit.ly/Zapisyźródłafinansowania
Dane kontaktowe do organizatora: Dorota Kobylec, dorota.kobylec@bis-krakow.pl, tel. 790 346 928
Prowadząca:
Olga Glińska Animatorka społeczności lokalnych, doradczyni. Z BISem współpracuje do 2018 roku. 17-letnie doświadczenie w koordynacji, rozliczaniu, tworzeniu projektów społecznych oraz zarządzaniu organizacjami. Aktualnie koordynatorka Miejsca Aktywności Mieszkańców i innych projektów, których celem jest animacja lokalna i aktywizowanie działań sąsiedzkich.
Sfinansowano przez Narodowy Instytut Wolności ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2021-2030