Ikona nagłówka

Inspiracje

Zapraszamy do zainspirowania się inicjatywami zrealizowanymi w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich - Małopolska Lokalnie 2017, FIO Małopolska Lokalnie - Północ 2018/2019, FIO Małopolska Lokalnie 2021, Małopolska Lokalnie 2022, Małopolska Lokalnie 2023 oraz w ramach Lokalnych Programów Grantowych.
Projekt społeczny 2023
9
głosów

Kapsuła czasu

Projekt grupy Lokalni Społecznicy realizowany przy wsparciu patrona Fundacji Miasto Pracownia zakładał organizację międzypokoleniowych warsztatów kreatywnych i spotkań integracyjno-twórczych dla mieszkańców Skidzinia.
Głosowanie od 06.11.2023 do 19.11.2023
Więcej
Projekt rozwojowy 2023
81
głosów

Warsztaty #LOGOUT – powrót do zrównoważonego trybu życia

Projekt rozwojowy Fundacji B.L.U. zakładał rozwój instytucjonalny organizacji poprzez uczestnictwo członka zarządu w kursie instruktora surviwalu, przygotowanie oferty warsztatowej oraz zakup sprzętu biurowo-fotograficznego.
Głosowanie od 06.11.2023 do 19.11.2023
Więcej
Projekt społeczny 2023
4
głosów

Podróże “małe i duże” JuRajskiej Siódemki

Projekt grupy juRajska Siódemka działającej przy wsparciu patrona Stowarzyszenia Inicjatyw-Społeczno-Oświatowych zakładał organizację wycieczek i spotkań integrujących widomskich seniorów z młodzieżą.
Głosowanie od 06.11.2023 do 19.11.2023
Więcej
Projekt społeczny 2023
2734
głosów

W cieniu Lubonia.

Projekt grupy Tenczyn moje miejsce na ziemi zakładał stworzenie przez lokalną społeczność w Tenczynie questu.
Głosowanie od 06.11.2023 do 19.11.2023
Więcej
Projekt społeczny 2023
110
głosów

Lokalnie – Aktywnie – Rodzinnie

Projekt Grupy Aktywności Lokalnej zakładał organizację warsztatów rodzinnych dla mieszkańców Krzywaczki.
Głosowanie od 06.11.2023 do 19.11.2023
Więcej
Projekt społeczny 2023
165
głosów

Jak to dawniej bywało – organizacja cyklu warsztatów rękodzielniczych

Projekt Grybowskiej Grupy Nieformalnej działającej przy wsparciu patrona Stowarzyszenia dla Ciebie zakładał organizację cyklu warsztatów rękodzielniczych i kulinarnych oraz zorganizowanie spotkania rozwojowego dla mieszkańców Grybowa.
Głosowanie od 06.11.2023 do 19.11.2023
Więcej
Projekt rozwojowy 2023
2
głosów

Pani na łąkach. Pstryk i klaps.

Projekt rozwojowy Fundacji Pani na łąkach zakładał rozwój instytucjonalny fundacji oraz wzrost rozpoznawalności fundacji wśród mieszkańców gminy Wiśniowa poprzez zakup sprzętu fotograficznego i organizację z wykorzystaniem zakupionego sprzętu warsztatów animacji poklatkowej i plenerowej premiery etiud filmowych.
Głosowanie od 06.11.2023 do 19.11.2023
Więcej
Projekt rozwojowy 2023
1
głosów

Z technologiami w parze rozwijamy się dla Was!

Projekt rozwojowy Fundacji Active Support Academy zakładał wzmocnienie zaplecza sprzętowego organizacji poprzez zakup robotów Photon, przeszkolenie zarządu fundacji z ich obsługi oraz organizację warsztatów z zakupionym sprzętem.
Głosowanie od 06.11.2023 do 19.11.2023
Więcej
Projekt społeczny 2023
407
głosów

Odczarować emocje

Projekt Wspólnoty Młodzieży Niepełnosprawnej w Wieliczce zakładał organizację dla członków wspólnoty warsztatów taneczno–emocjonalnych, wyjazdu na ,,Zaczarowane Wzgórze," w Czasławiu oraz na spektakl operetkowy lub baletowy w Operze Krakowskiej.
Głosowanie od 06.11.2023 do 19.11.2023
Więcej
Projekt rozwojowy 2023
1
głosów

Dziewczyny Małopolski

Projekt rozwojowy Fundacji Idź Pod Wiatr zakładał doposażenie zaplecza technicznego organizacji, udział zarządu NGO w kursie fotografii oraz organizację wernisażu zdjęć będących efektem sesji foto aktywnych mieszkanek Małopolski.
Głosowanie od 06.11.2023 do 19.11.2023
Więcej
Sfinansowano przez Narodowy Instytut Wolności ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2021-2030