18.03.24 Jak zadbać o dostępność dla osób ze szczególnymi potrzebami w projektach?
Ikona nagłówka

18.03.24 Jak zadbać o dostępność dla osób ze szczególnymi potrzebami w projektach?

Podczas szkolenia on-line „Jak zadbać o dostępność dla osób ze szczególnymi potrzebami w projektach Małopolska Lokalnie?” poznasz kluczowe pojęcia i przepisy prawne związane z zapewnieniem dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami. Dowiesz się na czym polega dostępność cyfrowa, architektoniczna i organizacyjno-informacyjna. Analizując dobre praktyki w zakresie zapewnienia dostępności będziesz mieć możliwość aby zastanowić się w jaki sposób zadbać o dostępność w realizowanym przez Ciebie projekcie. Przemyślisz co w związku z tym warto w tym zakresie zamieścić we wniosku o dofinansowanie. 


Program szkolenia 

 1. Przegląd kluczowych pojęć związanych z dostępnością
 2. Analiza Ustawy z dnia 19 lipca 2019r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami z perspektywy organizacji pozarządowych i grup nieformalnych
 3. Obszary zapewniania dostępności przez organizacje pozarządowe
 4. Dostępność cyfrowa (w tym zgodności strony internetowej i multimediów ze standardem WCAG 2.1)
 5. Dostępność architektoniczna (w tym wymogi dotyczące dostępności sal szkoleniowych/konferencyjnych, biura)
 6. Dostępność organizacyjno-informacyjna (w tym strategia komunikacji z grupami docelowymi, regulaminy wewnętrzne)
 7. Dobre praktyki


Prowadzący

Artur Then 

Ekspert ds. Niepełnosprawności  

KOMPETENCJE 

 • Znajomość przepisów prawa dotyczącego osób z niepełnosprawnościami,
 • Ponad 500 audytów dostępności w instytucjach publicznych,
 • Doświadczenie trenerskie; ponad 5000 h szkoleń miękkich w tym ok 1000 h szkoleń dla pracowników administracji publicznej dotyczącej projektowania uniwersalnego, dostępności architektonicznej i zagadnień związanych z niepełnosprawnością (szkolenia stacjonarne i on-line),
 • Przeprowadzone szkolenia z dostępności dla blisko 100 organizacji pozarządowych z Polski południowe,
 • Przygotowanie ponad 300 raportów z dostępności architektonicznych dla administracji państwowej, samorządowej oraz uczelni wyższych,
 • Ekspert wiodący z zakresu dostępności w projektach ministerialnych i wojewódzkich,
 • Szkolenia dla architektów z Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów z projektowania uniwersalnego oraz projektowania dostosowanych obiektów dla osób z niepełnosprawnościami,  
 • Doradca w sprawach dostępności m.in: UM Kraków, UG Nowy Targ, UMIG Krynica Zdrój, UG Mszana Dolna, UG Raba Wyżna, UM Przemyśl i in.,
 • Biegły PFRON do rozpatrywania skarg w zakresie dostępności architektonicznej i informacyjno-komunikacyjnej.

Sfinansowano przez Narodowy Instytut Wolności ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2021-2030