13.02.24. Szkolenie on-line. Jak współpracować w lokalnym środowisku?
Ikona nagłówka

13.02.24. Szkolenie on-line. Jak współpracować w lokalnym środowisku?

Zapraszamy na szkolenie on-line Jak współpracować w lokalnym środowisku? Współpraca z partnerami instytucjonalnymi i wolontariuszami”.  Na szkoleniu wspólnie zastanowimy się jak wykorzystać współpracę  lokalną do  przygotowania ciekawego projektu angażującego środowisko.  


 Podczas spotkania:  

  • zmapujemy partnerów lokalnych  
  • odpowiemy na pytanie – jakie korzyści niesie współpraca z partnerami oraz jakie ryzyka należy wziąć pod uwagę?  
  • zastanowimy się – kiedy warto włączać partnerów we współpracę?  
  • omówimy współpracę z wolontariuszami – gdzie ich szukać? Jak współpracować?   

Materiały ze szkolenia

PREZENTACJA

MAPA INTERESARIUSZY PARTNERÓW I SOJUSZNIKÓW

ANALIZA PARTNEROW


część I


część II


Prowadząca:

Ewa Chromniak 

Wykształcenie: Ukończyła nauki polityczne na Wydziale Prawa UJ (1997 – 2002),  studia podyplomowe pn. „Kierowanie procesami edukacyjnymi w obszarze rewitalizacji, przedsiębiorczości i samorządności lokalnej” [Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. J. Korczaka – 2015/2016], „Szkoła trenerów organizacji pozarządowych STOP, Certyfikat jakości szkoleń STOP I stopnia nr 54/01/2011,.  

Doświadczenie: Doświadczona trenerka, animatorka współpracy i moderatorka spotkań i procesów. Współpracuje z  organizacji pozarządowymi i instytucjami samorządowymi – pomaga im w rozwoju – m. in. w skutecznym planowaniu i realizacji działań, współpracy partnerskiej w środowisku, szczególnie na linii samorząd organizacje pozarządowe oraz urzeczywistnianiu idei „partycypacji obywatelskiej” czyli włączania mieszkańców w dialog i współdecydowanie o sprawach publicznych.  Na co dzień związana z Fundacją Biuro Inicjatyw Społecznych z Krakowa i Siecią SPLOT.  Aktualnie członkini V kadencji Krakowskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego   

 

Sfinansowano przez Narodowy Instytut Wolności ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2021-2030