Ikona nagłówka

Rozwój instytucjonalny stowarzyszenia IBOK

Status konkursu: Zakończony
29.11.2021 - 06.12.2021
Projekt rozwojowy 2021
27 głosów

Projekt zakładał rozwój instytucjonalny Instytutu Badań Organizacji Kultury poprzez zakup specjalistycznego oprogramowania (MAXQDA) oraz przeprowadzenie szkoleń dla członków stowarzyszenia.

IBOK to stowarzyszenie tworzone przez doświadczonych naukowców i praktyków, od lat specjalizujących się w badaniu organizacji kultury. Kluczowa dla działań stowarzyszenia jest współpraca z organizacjami kultury (publicznymi, pozarządowymi i prywatnymi) oraz z samorządami i organami administracji na szczeblu krajowym, a także innymi gremiami eksperckimi. Słowo „współpraca” użyte jest nie bez powodu, bo prowadząc badania stowarzyszenie dąży do budowania partnerskich relacji. Proces badawczy bowiem nie powinien zakończyć się jedynie pozyskaniem wiedzy teoretycznej. Stowarzyszenie zostało stworzone, by wspierać menedżerów kultury, motywować ich do nabycia nowej wiedzy, która pomoże im w codziennej pracy i przyczyni się nie tylko do rozwoju organizacji, ale także ich samych. Poprzez własne działania, stowarzyszenie stara się tworzyć przestrzeń dla dyskusji i wymiany doświadczeń. Członkowie stowarzyszenia wierzą, że badania nad kulturą przyczyniają się do jej rozwoju. Swoją pracę traktują więc jak misję.

Załączniki
Sfinansowano przez Narodowy Instytut Wolności ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2021-2030