Ikona nagłówka

Promocja na kulturę

Status konkursu: Zakończony
29.11.2021 - 06.12.2021
Projekt rozwojowy 2021
89 głosów

Projekt zakładał rozwój instytucjonalny Stowarzyszenia Wokół kultury montaż garażu wolnostojącego do przechowywania posiadanego wyposażenia, zakup krzeseł oraz zwiększenie rozpoznawalności i poprawa wizerunku Stowarzyszenia za pomocą ulotek o działalności organizacji.

Nadrzędnymi celami Stowarzyszenia „Wokół Kultury” są inteligentny i zrównoważony rozwój uwzględniający dorobek kulturowy, historyczny, gospodarczy i społeczny oraz aktywizacja członków społeczności lokalnych i poprawa warunków ich życia. W ramach realizacji tych celów Stowarzyszenie inicjuje i wspiera działania integrujące współpracę podmiotów publicznych, prywatnych, organizacji pozarządowych i podmiotów ekonomii społecznej. Założeniem Stowarzyszenia jest budowanie wszechstronnego rozwoju społeczeństwa demokratycznego i otwartego, społeczeństwa ludzi świadomych i angażujących się w sprawy lokalnej społeczności, mieszkańców regionu, kraju oraz społeczności międzynarodowej.

Załączniki
Sfinansowano przez Narodowy Instytut Wolności ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2021-2030