Ikona nagłówka

Małopolska Lokalnie 2021

Status konkursu: Zakończony

W ramach Małopolska Lokalnie 2021 został ogłoszony jeden konkurs grantowy dla całego województwa małopolskiego, który podzielony był na dwie ścieżki wsparcia:
1) projekty społeczne dla młodych organizacji pozarządowych i grup nieformalnych
2) projekty rozwojowe dla młodych organizacji pozarządowych.

Dofinansowania: do 6000 zł.

Operatorzy:
– Fundacja Biuro Inicjatyw Społecznych (miasto Kraków, Nowy Sącz, powiaty: krakowski, myślenicki, oświęcimski, wielicki, tatrzański, wadowicki, suski, nowotarski, limanowski, nowosądecki).
– Stowarzyszenie Forum Oświatowe KLUCZE (miasto Tarnów, powiaty: chrzanowski, olkuski, miechowski, proszowicki, bocheński, brzeski, tarnowski, dąbrowski, gorlicki).

Załączniki
Aktualności
Sfinansowano przez Narodowy Instytut Wolności ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2021-2030