Ikona nagłówka

Lokalny Program Grantowy Małopolska Lokalnie Powiat Oświęcimski 2022

Status konkursu: Aktywny

Zapraszamy mieszkańców powiatu oświęcimskiego do udziału w Lokalnym Programie Grantowym Małopolska Lokalnie Powiat Oświęcimski w roku 2022. 

Lokalny Program Grantowy Małopolska Lokalnie Powiat Oświęcimski to konkurs grantowy dla niewielkich organizacji pozarządowych i grup nieformalnych z powiatu oświęcimskiego podzielony na dwie ścieżki wsparcia:
1) projekty społeczne dla organizacji pozarządowych i grup nieformalnych
2) projekty rozwojowe dla organizacji pozarządowych.

Dofinansowania: do 6000 zł.

Operator: Fundacja Biuro Inicjatyw Społecznych

Partner: Powiat Oświęcimski

Regulamin – 15.03.2022

Instrukcja wypełniania wniosku – NGO 

Instrukcja wypełniania wniosku – grupa nieformalna z patronem

Instrukcja wypełniania wniosku – grupa nieformalna samodzielnie

Załączniki
Aktualności
Sfinansowano przez Narodowy Instytut Wolności ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2021-2030