Ikona nagłówka

Lokalny Program Grantowy Małopolska Lokalnie Powiatu Oświęcimskiego 2022

Status konkursu: Zakończony

Zapraszamy mieszkańców powiatu oświęcimskiego do udziału w Lokalnym Programie Grantowym Małopolska Lokalnie Powiatu Oświęcimskiego  w roku 2022. 

Lokalny Program Grantowy Małopolska Lokalnie Powiatu Oświęcimskiego to konkurs grantowy dla niewielkich organizacji pozarządowych i grup nieformalnych z powiatu oświęcimskiego podzielony na dwie ścieżki wsparcia:
1) projekty społeczne dla organizacji pozarządowych i grup nieformalnych
2) projekty rozwojowe dla organizacji pozarządowych.

Dofinansowania: do 6000 zł.

Operator: Fundacja Biuro Inicjatyw Społecznych

Partner: Powiat Oświęcimski

 

Załączniki
Aktualności
Sfinansowano przez Narodowy Instytut Wolności ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2021-2030