Ikona nagłówka

Dla zdrowia

Status konkursu: Zakończony
14.11.2022 - 27.11.2022
Projekt społeczny 2022
59 głosów

Projekt realizowany przez Stowarzyszenie Miłośników Wsi Kryg “Krygowiacy” zakładał organizację zajęć nordic walking, ćwiczeń gimnastycznych z aerobiku wodnego przy muzyce na basenie w Gorlicach oraz warsztatów „Jak radzić sobie ze stresem” dla seniorów z wsi Kryg.


Cele działalności Stowarzyszenia Miłośników Wsi Kryg “Krygowiacy”:

  1.  Wspomaganie rozwoju społeczności lokalnych w tym wspieranie wszechstronnego rozwoju społecznego i kulturalnego wsi Kryg w gminie Lipinki,
  2. Rozwijanie i wspieranie działań edukacyjnych i kulturalnych na rzecz społeczności lokalnych,
  3. Budowanie społeczeństwa obywatelskiego i wspieranie demokracji w lokalnej społeczności, upowszechnianie kultury fizycznej, krajoznawstwa oraz organizacja wypoczynku społeczności lokalnej,
  4. Promocja zdrowia i zdrowego stylu życia w szerokim rozumieniu tych pojęć,
  5. Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym,
  6. Działalność w ochronę zwierząt oraz ochronę dziedzictwa przyrodniczego, turystyki i krajoznawstwa,
  7. Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,
  8. Działalność charytatywna,
  9. Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych
Załączniki
Sfinansowano przez Narodowy Instytut Wolności ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2021-2030