Ikona nagłówka

Przywrócić pamięć o bohaterze

Status konkursu: Zakończony
14.11.2022 - 27.11.2022
Projekt społeczny 2022
435 głosów

Projekt realizowany przez Grupę Operacyjną “Kęty” im. 3. kompanii Obrony Narodowej “Kęty” zakładał organizację wyjazdu śladami ppłk Jury dla członków Grupy, spotkania mieszkańców powiatu oświęcimskiego w Muzeum im. A. Kłosińskiego w Kętach z ekspertami z dziedziny Korpusu Ochrony Pogranicza i polskich formacji granicznych, z którymi związany był ppłk Jacek Jura, wydanie broszury przybliżającej postać ppłk Jury oraz działalność Grupy i uroczyste odsłonięcie tablicy pamiątkowej ppłk Jury na budynku dawnej strzelnicy.


Grupa Operacyjna “Kęty” im. 3. kompanii Obrony Narodowej “Kęty” zrzesza obecnie 15 osób, pasjonatów historii i oręża. Część z nas to byli żołnierze Wojska Polskiego, uczestnicy misji zagranicznych. Od prawie pięciu lat opiekują się obiektem dawnej strzelnicy w Kętach, wybudowanej w 1934 r. W budynku funkcjonuje mała sala tradycji, w której wśród eksponatów są historyczne mundury, elementy uzbrojenia i wyposażenia wojskowego, odznaczenia, pamiątki z zagranicznych misji wojskowych.

Współpracują z Muzeum im. A. Kłosińskiego w Kętach i Towarzystwem Miłośników Kęt podczas organizacji imprez i pikników historycznych na obiekcie strzelnicy, w tym podczas “Nocy Muzeów”, ale także podczas pogadanek w szkołach. Współpracują również ściśle z Kołem Kęty Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i byłych Więźniów Politycznych. Uczestniczą z eksponatami w lokalnych imprezach historycznych, organizują również turnieje strzeleckie dla różnych grup i organizacji, między innymi dla Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych.

Załączniki
Sfinansowano przez Narodowy Instytut Wolności ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2021-2030