Szkolenie Małopolska Lokalnie: Promocja projektów w ramach Małopolska Lokalnie
Ikona nagłówka

Szkolenie Małopolska Lokalnie: Promocja projektów w ramach Małopolska Lokalnie

Sfinansowano przez Narodowy Instytut Wolności ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2021-2030