Jak przygotować się do prezentacji przed komisją konkursową w ramach Małopolska Lokalnie?
Ikona nagłówka

Jak przygotować się do prezentacji przed komisją konkursową w ramach Małopolska Lokalnie?

 

 

Sfinansowano przez Narodowy Instytut Wolności ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2021-2030