06.03.2023 Jak przygotować projekt społeczny?
Ikona nagłówka

06.03.2023 Jak przygotować projekt społeczny?

Planujesz zrealizować projekt społeczny w ramach programu Małopolska Lokalnie?  Na szkoleniu on-line “Jak przygotować projekt społeczny do programu Małopolska Lokalnie, edycja 2023?” wspólnie zastanowimy się jak krok po kroku go przygotować oraz jak wypełnić wniosek do konkursu.  


Podczas spotkania poznasz: 

  • Najważniejsze informacje o konkursie Małopolska Lokalnie – projekt społeczny 
  • Etapy pracy nad przygotowaniem projektu społecznego  
  • Diagnoza potrzeb odbiorców  
  • Matryca logiczna projektu  
  • Harmonogram i budżet projektu 
  • Na co warto zwrócić uwagę planując projekt? 
  • Jak wypełnić cześć merytoryczną wniosku do konkursu Małopolska Lokalnie? 
  • Jak wypełnić część finansową wniosku do konkursu Małopolska Lokalnie? 
  • Podsumowanie najważniejszych zagadnień 

 


Prezentacja projekt społeczny_edycja 2023


Prowadząca

Dorota Kobylec Absolwentka socjologii na Uniwersytecie Jagiellońskim, specjalność socjologia gospodarki i badania rynku oraz studiów podyplomowych w zakresie integracji europejskiej w INP UJ, certyfikowana trenerka Pracowni Psychologicznej Elżbiety Sołtys. Koordynatorka projektów z obszaru edukacji i rozwoju lokalnego finansowanych zarówno ze środków krajowych, jak i europejskich. Działa na rzecz aktywizacji społeczności lokalnych, wsparcia rozwoju organizacji pozarządowych oraz partnerskiej współpracy samorządów z mieszkańcami i organizacjami pozarządowymi. Współpracowała przy wypracowaniu i wdrażaniu rozwiązań na rzecz rozwoju lokalnego z kilkunastoma małopolskimi samorządami. Najchętniej zajmuje się animacją społeczną. Prowadzi szkolenia z pracy metodą projektu i źródeł finansowania działalności NGO. W Fundacji Biuro Inicjatyw Społecznych odpowiada za rozwój obszaru związanego z programami grantowymi – konkursami na mikrogranty realizowanymi we współpracy z samorządami i biznesem. Obecnie koordynuje program Małopolska Lokalnie, w którym co roku dofinasowanie otrzymuje blisko 100 inicjatyw, zapewniający szerokie wsparcie animacyjne, edukacyjne i promocyjne jego uczestnikom. 

Sfinansowano przez Narodowy Instytut Wolności ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2021-2030