Ikona nagłówka

Lokalny Program Grantowy Małopolska Lokalnie Gminy Chrzanów 2023

Status konkursu: Aktywny

Zapraszamy mieszkańców gminy Chrzanów do udziału w Lokalnym Programie Grantowym Małopolska Lokalnie Gminy Chrzanów w roku 2023. 

Lokalny Program Grantowy Małopolska Lokalnie Gminy Chrzanów to konkurs grantowy dla niewielkich organizacji pozarządowych i grup nieformalnych z gminy Chrzanów podzielony na dwie ścieżki wsparcia:
1) projekty społeczne dla organizacji pozarządowych i grup nieformalnych
2) projekty rozwojowe dla organizacji pozarządowych.

Dofinansowania: do 6000 zł.

Operator: Fundacja Biuro Inicjatyw Społecznych

Partner: Gmina Chrzanów

Załączniki
Aktualności
Sfinansowano przez Narodowy Instytut Wolności ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2021-2030