Zg. z art. 7 ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. tzw. ,,RODO” wyrażam wyraźną i dobrowolną zgodę na przetwarzanie i zbieranie podanych moich danych osobowych przez Fundację Sztuki , Przygody i Przyjemności ARTS, Babiogórskie Stowarzyszenie Zielona Linia, Fundację Miejsc i Ludzi Aktywnych, Fundację Horyzont 360 w celu prawidłowej realizacji projektu pt. FIO- Małopolska Lokalnie. Południe.
Form by ChronoForms - ChronoEngine.com

FIO

Projekt zakładał realizację warsztatów z gry w bilard marynarski oraz turnieju sportowego gry novuss w szkołach podstawowych na terenie powiatu wielickiego.

Czytaj więcej...

Projekt zakładał zebranie opowieści o tym, jak wyglądały Niepołomice kilkadziesiąt lat temu. Najciekawsze historie zostały zarejestrowane i zamieszczone w internecie. Miejsca, których dotyczyły, oznaczono tabliczkami z kodami QR.

Czytaj więcej...

Projekt polegał na przeprowadzeniu szkolenia z zasad geocachingu oraz organizacji 4 wycieczek rowerowych, podczas których poszukiwane oraz zakładane były geoskrytki w pobliżu niepołomickich cmentarzy wojennych z okresu I wojny światowej. 

Czytaj więcej...

Projekt zakładał realizację zajęć praktycznych udzielania pierwszej pomocy dla uczniów Szkoły Podstawowej w Pierzchowie. Jego celem było kształtowanie świadomości i postaw dzieci sprzyjających bezpieczeństwu własnemu i innych oraz zdobycie umiejętności udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

Czytaj więcej...

Projekt zakładał utworzenie Izby Pamięci w Szkole Podstawowej w Radziemicach poświęconej Patronowi Szkoły Edwardowi Kleszczyńskiemu. Przeprowadzono warsztaty edukacyjne oraz został nagrany film edukacyjny przez uczniów.

Czytaj więcej...

Projekt zakładał organizację warsztatów z tradycyjnego wypieku chleba oraz zakup chlebowego pieca przewoźnego i maszyny do profesjonalnego wyrabiania ciasta. Dzięki działaniom projektowym uratowano przed rozbiórką istniejące tradycyjne piece chlebowe opalane drewnem. 

Czytaj więcej...

Projekt zakładał przeprowadzenie akcji edukacyjnej dla uczniów i mieszkańców Proszowic na temat zdrowego stylu życia i postaw ekologicznych. Zamontowane zostały stojaki rowerowe, które sprzyjają rozwiązaniu problemów komunikacyjnych w mieście i trwale zmieniły przyzwyczajenia dzieci.

Czytaj więcej...

Projekt zakładał organizację zajęć integracyjnych dla uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy. Zaproszono uczestników m.in. na zajęcia do Parku Miejskiego aby nie tylko zdobyli wiedzę na temat tego jak wpływać na ciało, żeby duch miał się dobrze, ale także jak budować pozytywe relacje.

Czytaj więcej...

Projekt zakładał organizację zajęć szachowych, wystawy akademia szachów oraz turnieju szachowego w Kwaśniowie Dolnym. Projekt dał uczniom solidne podstawy gry i wykształcił w nich związane z szachami zainteresowania, co wpłynęło na ich rozwój ogólny i pozwoliło wyłowić najbardziej uzdolnionych.

Czytaj więcej...

Projekt zakładał powstanie w Jaroszowcu grupy zabawowej. Program zajęć był realizowany z myślą o najmłodszych dzieciach oraz dostosowany do ich potrzeb. Odbywały się zajęcia ogólnorozwojowe i logopedyczne. Rodzice zostali zainspirowani do twórczego spędzania czasu z dzieckiem. Odbyły się także warsztaty dla rodziców.

Czytaj więcej...

Projekt zakładał wakacyjne animacje czasu wolnego dla dzieci, na świeżym powietrzu na boiskach i placach zabaw oraz w świetlicach. Zrealizowane zostało malowanie twarzy, modelowanie balonów, puszczanie wielkich baniek mydlanych, gry i zabawy plenerowe, zajęcia plastyczne z wykorzystaniem kolorowanek XXL.

Czytaj więcej...

Projekt zakładał realizację warsztatów fotograficznych, dekoratorskich, literackich, rękodzielniczych oraz genealogicznych dla 300 osób. Celem był wzrost wiedzy historycznej, tożsamości lokalnej, patriotyzmu i regionalizmu.

Czytaj więcej...

Projekt zakładał uczestnictwo mieszkańców oświęcimskiego Osiedla Pod Borem w sąsiedzkiej pracowni, wycieczce do ogrodu botanicznego i Pikniku Sąsiedzkim. W efekcie powstał klub seniora i publikacja jak budować społeczność osiedlową.

Czytaj więcej...

Projekt zakładał przeprowadznie zajęć animacyjnych, fitness i nordic walking dla mieszkańców miejscowości Zimnodół. Przeprowadzone zajęcia przyczyniły się do podniesienia sprawności fizycznej uczestników, wzrostu ich aktywności, integracji oraz rozwoju zainteresowań.

Czytaj więcej...

Projekt zakładał rozmowy o tradycjach Małopolski Zachodniej, naukę starych brzeszczańskich tańców ludowych, śpiew najstarszych piosenek ludowych. Spisano scenariusze i przegrano na współczesne nośniki obrzędy zespołów Gminy Brzeszcze nagrane w 2001 roku. Po to by łączyć pokolenia tradycją i kulturą!

Czytaj więcej...

Projekt zakładał przeprowadzenie dwóch imprez masowych i utworzenie gromady nieprzetartego szlaku. W ramach projektu zorganizowano imprezę dla klas integracyjnych I - III w Chrzanowie.

Czytaj więcej...

Projekt zakładał realizację warsztatów chóralnych dla mieszkańców Gminy Koniusza, w okresie od lipca do listopada 2017 r. Celem projektu było podniesienie jakości życia oraz integracja mieszkańców, ich twórcza aktywizacja oraz w rezultacie stworzenie wspólnoty skupiającej się wokół jednej pasji – pasji śpiewu.

Czytaj więcej...

Projekt zakładał odtworzenie przez rekonstruktorów na oczach setek widzów wydarzeń sprzed 73 lat. Wykorzystana scenografia, bogata pirotechnika oraz zabytkowe pojazdy pozwoliły na cofnięcie się w czasie i zobrazowanie brawurowej akcji polskiego podziemia niepodległościowego. 

Czytaj więcej...

Projekt zakładał organizację twórczych, nastawionych na wspieranie rozwoju dziecka, zajęć ogólnorozwojowych stymulujących sprawność psychomotoryczną dzieci oraz warsztatów szkoleniowych dla rodziców z miejscowości Ryczówek, gm. Klucze 

Czytaj więcej...

Projekt zakładał wspólne treningi sportowe (nordic walking, speed-ball, piłka nożna), zabawy, poznawanie nowych sportów i integrację mieszkańców Głogoczowa. Oprócz aktywności sportowych przygotowano plenerowe studio plastyczne oraz animacje dla dzieci. Zwieńczeniem projektu był piknik rodzinny.

Czytaj więcej...

Projekt współfinansują:

fio

Logo Małopolska V RGB

Logo Wiśniowski

Nasi partnerzy:

witkac

Znajdź swojego operatora

Subregion 1

powiaty: myślenicki, limanowski,  gorlicki, bocheński

ul. Leśna 13A
32-400 Myślenice

e-mail: fundacja@arts-fun.pl

Subregion 2

powiaty: wadowicki, suski, nowotarski, tatrzański

Subregion 3

miasto Tarnów, powiat tarnowski, powiat brzeski

ul. Dolnych Młynów 7/6,
31-124 Kraków

e-mail: fio@mila.org.pl

Subregion 4

miasto Nowy Sącz i powiat nowosądecki

Wielogłowy 153

33-311 Wielogłowy