Zg. z art. 7 ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. tzw. ,,RODO” wyrażam wyraźną i dobrowolną zgodę na przetwarzanie i zbieranie podanych moich danych osobowych przez Fundację Sztuki , Przygody i Przyjemności ARTS, Babiogórskie Stowarzyszenie Zielona Linia, Fundację Miejsc i Ludzi Aktywnych, Fundację Horyzont 360 w celu prawidłowej realizacji projektu pt. FIO- Małopolska Lokalnie. Południe.
Form by ChronoForms - ChronoEngine.com

FIO

Udział w projekcie był dla rodziców szansą na złapanie oddechu i nabranie dystansu do codziennych trudności. Gdy w domu pojawia się dziecko z trudnościami rozwojowymi, pojawia się również wiele towarzyszących problemów, w tym osamotnienie, brak dostępu do rzetelnej wiedzy i terapii, poczucie bezradności, lęk o przyszłość dziecka i całej rodziny. Dzięki udziałowi w projekcie rodzice nauczyli się rozumieć trudne zachowania swojego dziecka, poznali podstawowe techniki terapeutyczne, ale przede wszystkim zbudowali bliskie relacje oparte na zaufaniu i wzajemnym zrozumieniu, które zaprocentują w przyszłości.

 

IMG 2377

Fundacja Rycerzy Jedi wspiera rodziny dotknięte niepełnosprawnością dzieci, pozyskuje środki na ich rehabilitację oraz upowszechnia rzetelną wiedzę na temat zaburzeń rozwoju. We współpracy z Uniwersytet Pedagogicznym w Krakowie prowadzimy wolontariat studencki, wspiera nas również Centrum Metody Krakowskiej (specjalistyczny ośrodek terapii i diagnozy), którego pracownicy, kilka razy w miesiącu, pełnią dyżur przy „telefonie wsparcia” dzieląc się z rodzicami z całej Polski swoją terapeutyczną wiedzą.

IMG 0397 

Realizator: Fundacja Rycerzy Jedi

Projekt współfinansują:

fio

Logo Małopolska V RGB

Logo Wiśniowski

Nasi partnerzy:

witkac

Znajdź swojego operatora

Subregion 1

powiaty: myślenicki, limanowski,  gorlicki, bocheński

ul. Leśna 13A
32-400 Myślenice

e-mail: fundacja@arts-fun.pl

Subregion 2

powiaty: wadowicki, suski, nowotarski, tatrzański

Subregion 3

miasto Tarnów, powiat tarnowski, powiat brzeski

ul. Dolnych Młynów 7/6,
31-124 Kraków

e-mail: fio@mila.org.pl

Subregion 4

miasto Nowy Sącz i powiat nowosądecki

Wielogłowy 153

33-311 Wielogłowy