Zg. z art. 7 ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. tzw. ,,RODO” wyrażam wyraźną i dobrowolną zgodę na przetwarzanie i zbieranie podanych moich danych osobowych przez Fundację Sztuki , Przygody i Przyjemności ARTS, Babiogórskie Stowarzyszenie Zielona Linia, Fundację Miejsc i Ludzi Aktywnych, Fundację Horyzont 360 w celu prawidłowej realizacji projektu pt. FIO- Małopolska Lokalnie. Południe.
Form by ChronoForms - ChronoEngine.com

FIO

Konferencja „W drodze do zgody" odbyła się dnia 17 października 2017 roku w Krakowie w sali konferencyjnej (K-711) Sądu Okręgowego w Krakowie, ul. Przy Rondzie 7, w godz. od 900 do1500.

{youtube}Pz1z5D4HXbo{/youtube}

Konferencję zorganizowała Fundacja Rodzina Plus, przy współpracy Zarządu Głównego Polskiego Centrum Mediacji w Warszawie, w ramach obchodów Tygodnia Mediacji (16-20 października 2017 roku), w tym Międzynarodowego Dnia Mediacji (19 października 2017 roku).

Konferencja w drodze do zgody 3

Patronat honorowy Konferencji objęli: Prezes Sądu Okręgowego w Krakowie, Rzecznik Praw Dziecka, jak też Zakład Postępowania Cywilnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Patronat medialny Konferencji objęło Radio Kraków.

Konferencja w drodze do zgody 2

Konferencja cieszyła się dużym zainteresowaniem uczestniczyło w niej 78 osób co wskazuje  na pilną potrzebę promowania mediacji, ukazywania dobrych praktyk w zakresie stosowania mediacji jako skutecznej metody rozwiązywania sporów i konfliktów międzyludzkich zarówno w sprawach cywilnych/rodzinnych, jak i nieletnich oraz karnych.

Konferencja w drodze do zgody 4

Obecność na Konferencji przedstawicieli środowisk, które na co dzień stykają się z osobami uwikłanymi w różnego rodzaju konflikty, tj. sędziów Sądu Okręgowego w Krakowie i Sądów Rejonowych, adwokatów i radców prawnych, mediatorów z listy stałych mediatorów prowadzonej przez Prezesa Sądu Okręgowego w Krakowie, przedstawicieli nauki, Kuratorium Oświaty w Krakowie i Wydziału Edukacji UMK, Szkół, Policji, psychologów i pedagogów, a także Powiatowych i Miejskich Centrów Pomocy Rodzinie oraz Gminnych Ośrodków Pomocy Społecznej z terenu województwa małopolskiego, pozwoliła na owocną dyskusję wśród uczestników i spojrzenie z szerszej perspektywy na potrzeby osób uwikłanych w konflikt. 

Konferencja w drodze do zgody 5

 

Realizator: Fundacja Rodzina Plus 

Projekt współfinansują:

fio

Logo Małopolska V RGB

Logo Wiśniowski

Nasi partnerzy:

witkac

Znajdź swojego operatora

Subregion 1

powiaty: myślenicki, limanowski,  gorlicki, bocheński

ul. Leśna 13A
32-400 Myślenice

e-mail: fundacja@arts-fun.pl

Subregion 2

powiaty: wadowicki, suski, nowotarski, tatrzański

Subregion 3

miasto Tarnów, powiat tarnowski, powiat brzeski

ul. Dolnych Młynów 7/6,
31-124 Kraków

e-mail: fio@mila.org.pl

Subregion 4

miasto Nowy Sącz i powiat nowosądecki

Wielogłowy 153

33-311 Wielogłowy