Zg. z art. 7 ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. tzw. ,,RODO” wyrażam wyraźną i dobrowolną zgodę na przetwarzanie i zbieranie podanych moich danych osobowych przez Fundację Sztuki , Przygody i Przyjemności ARTS, Babiogórskie Stowarzyszenie Zielona Linia, Fundację Miejsc i Ludzi Aktywnych, Fundację Horyzont 360 w celu prawidłowej realizacji projektu pt. FIO- Małopolska Lokalnie. Południe.
Form by ChronoForms - ChronoEngine.com

FIO

Zapraszamy mieszkańców do zapoznania się z inicjatywami zrealizowanymi w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich - Małopolska Lokalnie 2017.

Projekt zakładał przeprowadzenie dwóch imprez masowych i utworzenie gromady nieprzetartego szlaku. W ramach projektu zorganizowano imprezę dla klas integracyjnych I - III w Chrzanowie.

Czytaj więcej...

Projekt zakładał rozmowy o tradycjach Małopolski Zachodniej, naukę starych brzeszczańskich tańców ludowych, śpiew najstarszych piosenek ludowych. Spisano scenariusze i przegrano na współczesne nośniki obrzędy zespołów Gminy Brzeszcze nagrane w 2001 roku. Po to by łączyć pokolenia tradycją i kulturą!

Czytaj więcej...

Projekt zakładał przeprowadznie zajęć animacyjnych, fitness i nordic walking dla mieszkańców miejscowości Zimnodół. Przeprowadzone zajęcia przyczyniły się do podniesienia sprawności fizycznej uczestników, wzrostu ich aktywności, integracji oraz rozwoju zainteresowań.

Czytaj więcej...

Projekt zakładał uczestnictwo mieszkańców oświęcimskiego Osiedla Pod Borem w sąsiedzkiej pracowni, wycieczce do ogrodu botanicznego i Pikniku Sąsiedzkim. W efekcie powstał klub seniora i publikacja jak budować społeczność osiedlową.

Czytaj więcej...

Projekt zakładał realizację warsztatów fotograficznych, dekoratorskich, literackich, rękodzielniczych oraz genealogicznych dla 300 osób. Celem był wzrost wiedzy historycznej, tożsamości lokalnej, patriotyzmu i regionalizmu.

Czytaj więcej...

Projekt zakładał wakacyjne animacje czasu wolnego dla dzieci, na świeżym powietrzu na boiskach i placach zabaw oraz w świetlicach. Zrealizowane zostało malowanie twarzy, modelowanie balonów, puszczanie wielkich baniek mydlanych, gry i zabawy plenerowe, zajęcia plastyczne z wykorzystaniem kolorowanek XXL.

Czytaj więcej...

Projekt zakładał powstanie w Jaroszowcu grupy zabawowej. Program zajęć był realizowany z myślą o najmłodszych dzieciach oraz dostosowany do ich potrzeb. Odbywały się zajęcia ogólnorozwojowe i logopedyczne. Rodzice zostali zainspirowani do twórczego spędzania czasu z dzieckiem. Odbyły się także warsztaty dla rodziców.

Czytaj więcej...

Projekt zakładał organizację zajęć szachowych, wystawy akademia szachów oraz turnieju szachowego w Kwaśniowie Dolnym. Projekt dał uczniom solidne podstawy gry i wykształcił w nich związane z szachami zainteresowania, co wpłynęło na ich rozwój ogólny i pozwoliło wyłowić najbardziej uzdolnionych.

Czytaj więcej...

Projekt zakładał organizację zajęć integracyjnych dla uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy. Zaproszono uczestników m.in. na zajęcia do Parku Miejskiego aby nie tylko zdobyli wiedzę na temat tego jak wpływać na ciało, żeby duch miał się dobrze, ale także jak budować pozytywe relacje.

Czytaj więcej...

Projekt zakładał przeprowadzenie akcji edukacyjnej dla uczniów i mieszkańców Proszowic na temat zdrowego stylu życia i postaw ekologicznych. Zamontowane zostały stojaki rowerowe, które sprzyjają rozwiązaniu problemów komunikacyjnych w mieście i trwale zmieniły przyzwyczajenia dzieci.

Czytaj więcej...

Projekt zakładał zakup dużego namiotu imprezowego oraz mebli cateringowych - sprzętu niezbędnego do organizowania imprez plenerowych. Imprezy te przyczyniły się̨ do upowszechnienia wiedzy o historii Rzeplina i regionu, pozwoliły wzmocnić, zaktywizować i zaintegrować wspólnotę̨ lokalną.

Czytaj więcej...

Projekt zakładał doposażenie siedziby Stowarzyszenia Rangzen, która stała się wspólną przestrzenią dla mieszkańców, oraz przygotowanie identyfikacji wizualnej Stowarzyszenia. W ramach wzmocnienia przekazu zorganizowano warsztaty oraz spotkania dla dzieci i dorosłych.

Czytaj więcej...

Projekt zakładał zakup sprzętu sportowego, który posłuży do organizacji lekcji squasha dla osób dorosłych oraz umożliwi prowadzenie sekcji dla dzieci i młodzieży szkolnej w Gminie Miechów. Ponadto, w ramach projektu zostały zakupione koszulki ligowe dla zawodników rozgrywek ligowych.

Czytaj więcej...

Projekt zakładał organizację warsztatów z tradycyjnego wypieku chleba oraz zakup chlebowego pieca przewoźnego i maszyny do profesjonalnego wyrabiania ciasta. Dzięki działaniom projektowym uratowano przed rozbiórką istniejące tradycyjne piece chlebowe opalane drewnem. 

Czytaj więcej...

Projekt zakładał utworzenie Izby Pamięci w Szkole Podstawowej w Radziemicach poświęconej Patronowi Szkoły Edwardowi Kleszczyńskiemu. Przeprowadzono warsztaty edukacyjne oraz został nagrany film edukacyjny przez uczniów.

Czytaj więcej...

Projekt zakładał aktywizację ruchową mieszkańców wsi przez ukończenie i wyposażenie terenu rekreacyjno - sportowego przy Szkole Podstawowej im. Jana Brzechwy w Szczodrkowicach w zestaw do koszykówki.

Czytaj więcej...

Projekt zakładał kupno oświetlenia scenicznego, mikrofonów zbierających z okablowaniem i miksera analogowego. Przeszkolono 6 os. w zakresie obsługi w/w sprzętu. Przygotowano spektakl kabaretowy pt. „To i owo w groszki” z odpowiednią choreografią, scenografią, oprawą dźwiękową i efektami świetlnymi.

Czytaj więcej...

Projekt zakładał realizację zajęć praktycznych udzielania pierwszej pomocy dla uczniów Szkoły Podstawowej w Pierzchowie. Jego celem było kształtowanie świadomości i postaw dzieci sprzyjających bezpieczeństwu własnemu i innych oraz zdobycie umiejętności udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

Czytaj więcej...

Projekt zakładał rozwój zasobów Fundacji poprzez zakup potrzebnych sprzętów (drukarki cyfrowej, nagłośnienia przenośnego), stworzenia strony www wraz z fanpage na profilu społecznościowym oraz stworzenie programu rozwoju Fundacji.

Czytaj więcej...

Projekt zakładał wsparcie rozwoju Fundacji Kultura i Miejsce poprzez zakup sprzętu oraz szkolenia z księgowości i zarządzania organizacją dla zarządu i wolontariuszy organizacji. Powstał także film promujący misję Fundacji.

Czytaj więcej...

Projekt współfinansują:

fio

Logo Małopolska V RGB

Logo Wiśniowski

Nasi partnerzy:

witkac

Znajdź swojego operatora

Subregion 1

powiaty: myślenicki, limanowski,  gorlicki, bocheński

ul. Leśna 13A
32-400 Myślenice

e-mail: fundacja@arts-fun.pl

Subregion 2

powiaty: wadowicki, suski, nowotarski, tatrzański

Subregion 3

miasto Tarnów, powiat tarnowski, powiat brzeski

ul. Dolnych Młynów 7/6,
31-124 Kraków

e-mail: fio@mila.org.pl

Subregion 4

miasto Nowy Sącz i powiat nowosądecki

Wielogłowy 153

33-311 Wielogłowy