Zg. z art. 7 ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. tzw. ,,RODO” wyrażam wyraźną i dobrowolną zgodę na przetwarzanie i zbieranie podanych moich danych osobowych przez Fundację Sztuki , Przygody i Przyjemności ARTS, Babiogórskie Stowarzyszenie Zielona Linia, Fundację Miejsc i Ludzi Aktywnych, Fundację Horyzont 360 w celu prawidłowej realizacji projektu pt. FIO- Małopolska Lokalnie. Południe.
Form by ChronoForms - ChronoEngine.com

FIO

Zapraszamy mieszkańców do zapoznania się z inicjatywami zrealizowanymi w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich - Małopolska Lokalnie 2017.

Projekt zakładał organizację zajęć z robotyki dla dzieci w wieku 6-8 lat ze Szkół Podstawowych w Łapszach Niżnych i Kacwinie. Przeszkolono także 4 osoby z zakresu programowania, aby mogły wolontarystycznie prowadzić z dziećmi zajęcia z robotyki.  

Czytaj więcej...

Projekt zakładał organizację zajęć nordic walking prowadzonych przez doświadczonego instruktora oraz spotkania integracyjnego przy grillu dla mieszkańców 5 miejscowości gminy Skrzyszów. Powstało 5 grup po 15 osób, dla których zorganizowano po 8 spotkań 75-cio minutowych.

Czytaj więcej...

Projekt zakładał utworzenie kącika czytelniczego oraz organizację wspólnych spotkań dla mieszkańców Kacwina - czytania literatury, bajek, opowiadań, legend w różnych formach. Lokalna świetlica w Kacwinie została wyposażona w różnego rodzaju gry, materiały edukacyjne i animacyjne, książki, encyklopedie itp.

Czytaj więcej...

Projekt zakładał organizację warsztatów z szycia strojów ludowych z terenu Spisza. Celem projektu było wzmocnienie tożsamości młodych osób ze swoim regionem, zainteresowanie ich dziedzictwem lokalnym oraz zwiększenie integracji międzypokoleniowej. 

Czytaj więcej...

Projekt zakładał przeprowadzenie 32 godz. warsztatów kulinarnych z zakresu przygotowania potraw zdrowej żywności oraz 4 godz. wykładów z dietetyki. Na zakończenie opracowano broszurę z przepisami potraw przygotowywanych na warsztatach.

Czytaj więcej...

Projekt zakładał organizację szesnastu spotkań dla dzieci i młodzieży: warsztatów modelarskich w czasie których uczestnicy wykonali samoloty, warsztatów samoobrony, projekcji bajek na dvd, a także zajęć plastycznych i muzycznych. Wszystko było połączeniem różnorodnej zabawy i edukacji.

Czytaj więcej...

Projekt zakładał integrację mieszkańców wsi Łękawica, rodziców dzieci uczęszczających do miejscowego przedszkola z sołtysem i radą sołecką, poprzez uczestnictwo we wspólnym działaniu jakim było zagospodarowanie terenu bezpośrednio przylegającego do placu zabaw.

Czytaj więcej...

Projekt zakładał wsparcie promocji idei funduszu lokalnego wśród mieszkańców powiatu tatrzańskiego. Dzięki dotacji stworzono m.in. identyfikację wizualną i funkcjonalną stronę internetową – narzędzia, które ułatwią przekazanie idei lokalnym organizacjom, instytucjom, przedsiębiorcom i osobom prywatnym

Czytaj więcej...

Projekt zakładał przeszkolenie uczniów tarnowskiego gimnazjum w zakresie wykorzystania elektronicznego narzędzia edukacyjnego ESCATO. W toku realizacji projektu uczniowie mogli zaprojektować, przeprowadzić oraz zanalizować 6 doświadczeń wpisujących się w program kształcenia z fizyki.

Czytaj więcej...

Projekt zakładał wsparcie rozwoju Stowarzyszenia Mój Szynwałd poprzez zakup sprzętu biurowego oraz organizację wystawy i prelekcji, które miały na celu podniesienie wiedzy mieszkańców o historii i kulturze regionu.

Czytaj więcej...

Projekt zakładał propagowanie aktywnego spedzania czasu wolnego, dbanie o zdrowie, sprawność fizyczna i psychiczną u mieszkanek wsi Swoszowa poprzez realizację zajęć ruchowych. 

Czytaj więcej...

Projekt zakładał wsparcie rozwoju Fundacji Memo poprzez zakup sprzętu umożliwiającego skuteczną realizację celów statutowych organizacji, a także podniesienie kompetencji osób związanych z Fundacją poprzez ich udział w szkoleniu na temat „Otwartego Systemu Archiwizacyjnego OSA" i „Historii Mówionej”

Czytaj więcej...

Projekt zakładał wsparcie rozwoju Stowarzyszenia "Czuj!Czuwaj!" w Maruszynie poprzez zakup namiotów biwakowych i stworzenie strony internetowej. W ramach projektu odbyły się także dwa biwaki dla zuchów i harcerzy z Maruszyny.

Czytaj więcej...

Projekt zakładał wsparcie rozwoju Stowarzyszenia "Aktywna Leśnica-Groń" poprzez zakup sprzetu biurowego, materiałów promocyjnych oraz organizację spotkania imformacyjno-promocyjnego dla mieszkańców miejscowości Leśnica i Groń. 

Czytaj więcej...

Projekt zakładał zorganizowanie zajęć wspinaczkowych oraz nauki pierwszej pomocy przedmedycznej dla dzieci w wieku od 3 do 12 lat i ich rodziców, mieszkańców Krościenka nad Dunajcem. Stowarzyszenie zakupiło także potrzebny sprzętu do wspinaczki i asekuracji oraz kamerę GoPro

Czytaj więcej...

Projekt zakładał aktywizację osób w wieku 55 plus oraz osób niepełnosprawnych z terenu gminy Pcim poprzez pokazanie im alternatywnych sposobów spędzania czasu wolnego. Uczestnicy odkryli swoje zainteresowania i talenty, zwiększyli także swoje zainteresowanie życiem kulturalnym w gminie.

Czytaj więcej...

Projekt zakładał wspólne treningi sportowe (nordic walking, speed-ball, piłka nożna), zabawy, poznawanie nowych sportów i integrację mieszkańców Głogoczowa. Oprócz aktywności sportowych przygotowano plenerowe studio plastyczne oraz animacje dla dzieci. Zwieńczeniem projektu był piknik rodzinny.

Czytaj więcej...

Projekt zakładał organizację twórczych, nastawionych na wspieranie rozwoju dziecka, zajęć ogólnorozwojowych stymulujących sprawność psychomotoryczną dzieci oraz warsztatów szkoleniowych dla rodziców z miejscowości Ryczówek, gm. Klucze 

Czytaj więcej...

Projekt zakładał odtworzenie przez rekonstruktorów na oczach setek widzów wydarzeń sprzed 73 lat. Wykorzystana scenografia, bogata pirotechnika oraz zabytkowe pojazdy pozwoliły na cofnięcie się w czasie i zobrazowanie brawurowej akcji polskiego podziemia niepodległościowego. 

Czytaj więcej...

Projekt zakładał realizację warsztatów chóralnych dla mieszkańców Gminy Koniusza, w okresie od lipca do listopada 2017 r. Celem projektu było podniesienie jakości życia oraz integracja mieszkańców, ich twórcza aktywizacja oraz w rezultacie stworzenie wspólnoty skupiającej się wokół jednej pasji – pasji śpiewu.

Czytaj więcej...

Projekt współfinansują:

fio

Logo Małopolska V RGB

Logo Wiśniowski

Nasi partnerzy:

witkac

Znajdź swojego operatora

Subregion 1

powiaty: myślenicki, limanowski,  gorlicki, bocheński

ul. Leśna 13A
32-400 Myślenice

e-mail: fundacja@arts-fun.pl

Subregion 2

powiaty: wadowicki, suski, nowotarski, tatrzański

Subregion 3

miasto Tarnów, powiat tarnowski, powiat brzeski

ul. Dolnych Młynów 7/6,
31-124 Kraków

e-mail: fio@mila.org.pl

Subregion 4

miasto Nowy Sącz i powiat nowosądecki

Wielogłowy 153

33-311 Wielogłowy