FIO

Projekt zakładał zorganizowanie zajęć wspinaczkowych oraz nauki pierwszej pomocy przedmedycznej dla dzieci w wieku od 3 do 12 lat i ich rodziców, mieszkańców Krościenka nad Dunajcem. Stowarzyszenie zakupiło także potrzebny sprzętu do wspinaczki i asekuracji oraz kamerę GoPro

Czytaj więcej...

Zagłosuj

Projekt zakładał wsparcie rozwoju Stowarzyszenia "Aktywna Leśnica-Groń" poprzez zakup sprzetu biurowego, materiałów promocyjnych oraz organizację spotkania imformacyjno-promocyjnego dla mieszkańców miejscowości Leśnica i Groń. 

Czytaj więcej...

Zagłosuj

Projekt zakładał wsparcie rozwoju Stowarzyszenia "Czuj!Czuwaj!" w Maruszynie poprzez zakup namiotów biwakowych i stworzenie strony internetowej. W ramach projektu odbyły się także dwa biwaki dla zuchów i harcerzy z Maruszyny.

Czytaj więcej...

Zagłosuj

Projekt zakładał wsparcie rozwoju Fundacji Memo poprzez zakup sprzętu umożliwiającego skuteczną realizację celów statutowych organizacji, a także podniesienie kompetencji osób związanych z Fundacją poprzez ich udział w szkoleniu na temat „Otwartego Systemu Archiwizacyjnego OSA" i „Historii Mówionej”

Czytaj więcej...

Zagłosuj

Projekt zakładał propagowanie aktywnego spedzania czasu wolnego, dbanie o zdrowie, sprawność fizyczna i psychiczną u mieszkanek wsi Swoszowa poprzez realizację zajęć ruchowych. 

Czytaj więcej...

Zagłosuj

Projekt zakładał wsparcie rozwoju Stowarzyszenia Mój Szynwałd poprzez zakup sprzętu biurowego oraz organizację wystawy i prelekcji, które miały na celu podniesienie wiedzy mieszkańców o historii i kulturze regionu.

Czytaj więcej...

Zagłosuj

Projekt zakładał przeszkolenie uczniów tarnowskiego gimnazjum w zakresie wykorzystania elektronicznego narzędzia edukacyjnego ESCATO. W toku realizacji projektu uczniowie mogli zaprojektować, przeprowadzić oraz zanalizować 6 doświadczeń wpisujących się w program kształcenia z fizyki.

Czytaj więcej...

Zagłosuj

Projekt zakładał wsparcie promocji idei funduszu lokalnego wśród mieszkańców powiatu tatrzańskiego. Dzięki dotacji stworzono m.in. identyfikację wizualną i funkcjonalną stronę internetową – narzędzia, które ułatwią przekazanie idei lokalnym organizacjom, instytucjom, przedsiębiorcom i osobom prywatnym

Czytaj więcej...

Zagłosuj

Projekt zakładał integrację mieszkańców wsi Łękawica, rodziców dzieci uczęszczających do miejscowego przedszkola z sołtysem i radą sołecką, poprzez uczestnictwo we wspólnym działaniu jakim było zagospodarowanie terenu bezpośrednio przylegającego do placu zabaw.

Czytaj więcej...

Zagłosuj

Projekt zakładał organizację szesnastu spotkań dla dzieci i młodzieży: warsztatów modelarskich w czasie których uczestnicy wykonali samoloty, warsztatów samoobrony, projekcji bajek na dvd, a także zajęć plastycznych i muzycznych. Wszystko było połączeniem różnorodnej zabawy i edukacji.

Czytaj więcej...

Zagłosuj

Projekt zakładał przeprowadzenie 32 godz. warsztatów kulinarnych z zakresu przygotowania potraw zdrowej żywności oraz 4 godz. wykładów z dietetyki. Na zakończenie opracowano broszurę z przepisami potraw przygotowywanych na warsztatach.

Czytaj więcej...

Zagłosuj

Projekt zakładał organizację warsztatów z szycia strojów ludowych z terenu Spisza. Celem projektu było wzmocnienie tożsamości młodych osób ze swoim regionem, zainteresowanie ich dziedzictwem lokalnym oraz zwiększenie integracji międzypokoleniowej. 

Czytaj więcej...

Zagłosuj

Projekt zakładał utworzenie kącika czytelniczego oraz organizację wspólnych spotkań dla mieszkańców Kacwina - czytania literatury, bajek, opowiadań, legend w różnych formach. Lokalna świetlica w Kacwinie została wyposażona w różnego rodzaju gry, materiały edukacyjne i animacyjne, książki, encyklopedie itp.

Czytaj więcej...

Zagłosuj

Projekt zakładał organizację zajęć nordic walking prowadzonych przez doświadczonego instruktora oraz spotkania integracyjnego przy grillu dla mieszkańców 5 miejscowości gminy Skrzyszów. Powstało 5 grup po 15 osób, dla których zorganizowano po 8 spotkań 75-cio minutowych.

Czytaj więcej...

Zagłosuj

Projekt zakładał organizację zajęć z robotyki dla dzieci w wieku 6-8 lat ze Szkół Podstawowych w Łapszach Niżnych i Kacwinie. Przeszkolono także 4 osoby z zakresu programowania, aby mogły wolontarystycznie prowadzić z dziećmi zajęcia z robotyki.  

Czytaj więcej...

Zagłosuj

Projekt zakładał aktywnizację lokalnej społeczności Stryszawy wokół budowy boiska do siatkówki plażowej.

Czytaj więcej...

Zagłosuj

Projekt zakładał organizację treningów lekkoatletycznych i ogólnorozwojowych dla dzieci ze wsi Burzyn, spotkań z dietetykiem oraz Podgórzańskich Biegów.

Czytaj więcej...

Zagłosuj

Projekt zakładał organizację zajęć pilates dla mieszkańców Łękawicy i sąsiednich miejscowości. Projekt miał na celu zaktywizowanie społeczności do aktywnego uprawiania sportu. 

Czytaj więcej...

Zagłosuj

Projekt zakładał organizację cyklu spotkań z żywą historią pożarnictwa poprzez udział w warsztatach, pokazach pożarniczych i ratowniczych, z wykorzystaniem materiałów oraz sprzętu strażackiego (zabytkowego i współczesnego). Podsumowaniem spotkań był jednodniowy piknik strażacki.

Czytaj więcej...

Zagłosuj

Projekt zakładał organizację cyklu zajęć podczas którego dzieci z Zubrzycy Górnej wykonywały "dawne" zabawki, wjazd do Wyjazd do Beskidzkiego Centrum Zabawki Drewnianej w Stryszawie, organizację Pikniku dawnych zabaw i gier oraz wydanie Dzienniczka dawnych zabaw, gier i wyliczanek.

Czytaj więcej...

Zagłosuj

Projekt współfinansują:

fio

Logo MOWIS H rgb

Nasi partnerzy:

Logo MOWIS H rgb

witkac

Znajdź swojego operatora

Subregion 1

miasto Kraków, powiat krakowski, powiat wielicki

ul. Krasickiego 18 / I piętro,
30-503 Kraków

tel: 12 412 15 24
tel: 790 346 928
e-mail: biuro@bis-krakow.pl

Subregion 2

powiaty: olkuski, oświęcimski, miechowski, proszowicki, dąbrowski, chrzanowski