FIO

Projekt zakłada organizację dla wolontariuszy i pracowników Fundacji szkolenia z budowania modelu biznesowego oraz doradztwo i wsparcie w procesie wdrażania przygotowanego modelu.

Projekt zakłada organizację spotkań grupy wsparcia połączonych z warsztatami psychoedukacyjnymi, w ramach których aktywiści/stki pracować będą nad poprawieniem zdolności radzenia sobie w sytuacjach stresowych, zarządzaniem emocjami, budowaniem obrazu samych siebie. Powstanie także ulotka informacyjna o wypaleniu aktywistycznym.

Projekt zakłada przygotowanie profesjonalnej promocji organizacji, m.in. poprzez budowę strony internetowej, szkolenie pracowników z obsługi programów graficznych, zakup sprzętu biurowego. Zakupione zostaną także instrumenty intuicyjne do organizacji warsztatów arteterapeutycznych. 

Projekt zakłada organizację projekcji filmu związanego z tematyką zdrowia psychicznego, prelekcję specjalisty zajmującego się zdrowiem psychicznym oraz dyskusję z widzami. Podczas wydarzenia rozdawane będą broszury informacyjne dotyczące kryzysu psychicznego oraz miejsc, w których można uzyskać pomoc w takiej sytuacji.

Projekt zakłada organizację szkoleń dla członków organizacji z zakresu fundraisingu, pozyskiwania grantów, komunikacji w mediach społecznościowych oraz wystąpień publicznych. Wyszkoleni członkowie stowarzyszenia przeprowadzą szkolenia wtórne dla wolontariuszy i współpracowników organizacji. 

Podkategorie

Znajdź projekt

Projekt współfinansują:

fio

Logo Małopolska V RGB

 Biuro Miejski Osrodek Wspierania Inicjatyw Spolecznych podstawowe PL

Nasi partnerzy:

 Biuro Miejski Osrodek Wspierania Inicjatyw Spolecznych podstawowe PL

witkac

Znajdź swojego operatora

Subregion 1

miasto Kraków, powiat krakowski, powiat wielicki

ul. Krasickiego 18 / I piętro,
30-503 Kraków

tel: 12 412 15 24
tel: 790 346 928
e-mail: biuro@bis-krakow.pl

Subregion 2

powiaty: olkuski, oświęcimski, miechowski, proszowicki, dąbrowski, chrzanowski