FIO

Projekt zakładał organizację pokazów filmów, paneli dyskusyjnych oraz imprez muzycznych z udziałem artystów reprezentujących różne mniejszości narodowe i płeć, aby odbiorcy mogli poznać wyzwania integracji mniejszości oraz równouprawnienia kobiet.

Czytaj więcej...

Zagłosuj

Projekt zakładał organizację cyklu warsztatów literackich oraz wieczoru poetyckiego dla wychowanków krakowskich placówek opiekuńczo-wychowawczych.

Czytaj więcej...

Zagłosuj

Projekt zakładał aktywizację osób w kryzysie bezdomności poprzez przygotowanie wycieczek i spotkań, na  których będą przekazywać swoją wiedzę uczestnikom. Zakończył się SUKCESEM! Nasi beneficjenci poradzili sobie z tym znakomicie i kontynuują projekt, a jeden z nich znalazł dzięki projektowi dom.

Czytaj więcej...

Zagłosuj

Projekt zakładał rozwoj instytucjonalny Stowarzyszenia Wielokultorowy Kraków poprzez stworzenie kopii wielokulturowego reportażu, udział członków stowarzyszenia w warsztatach z kompetencji międzykulturowych oraz zakup sprzętu audiowizualnego.

Czytaj więcej...

Zagłosuj

Projekt zakładał przeprowadzenie lekcji o autyźmie dla uczniów krakowskich szkół. Tematyka lekcji: czym jest spektrum autyzmu, na jakie obszary funkcjonowania wpływa, jak można wspierać uczniów ze spektrum autyzmu w ich codziennym życiu.

Czytaj więcej...

Zagłosuj

Projekt zakładał przeprowadzenie cyklu warsztatów twórczych dla seniorów, podczas którego zostały stworzone książeczki dotykowe dla dzieci niewidomych i słabowidzących oraz spotkania na którym zostały nagrane do książeczek audiobooki.

Czytaj więcej...

Zagłosuj

Projekt zakładał organizację otwartego warsztatu naukowego w przestrzeni miejskiej, na którym na własne oczy można było zobaczyć jak nasze wybory zamieniają się w jakość powietrza, którym oddychamy.

Czytaj więcej...

Zagłosuj

Projekt zakładał przeprowadzenie kompleksowego szkolenia z Pierwszej Pomocy Przedmedycznej dla osób z niepełnosprawnością słuchu.

Czytaj więcej...

Zagłosuj

Projekt zakładał organizację cyklu czterech integracyjnych warsztatów plastycznych dla uzdolnionych twórczo osób po różnych kryzysach psychicznych (ze zdiagnozowaną nerwicą, chorobą afektywną dwubiegunową, depresją, zespołem stresu pourazowego itp.) oraz osób zdrowych.

Czytaj więcej...

Zagłosuj

Projekt zakładał organizację serii trzech plenerowych warsztatów plastyczno–malarskich dla dorosłych osób niepełnosprawnych intelektualnie (ONI) z terenu krakowskiego Bieżanowa. 

Czytaj więcej...

Zagłosuj

Projekt zakładał rozwijanie kompetencji rodzicielskich członkiń grupy nieformalnej i innych rodziców z terenu parafii MB Ostrobramskiej w Krakowie poprzez organizację warsztatów z Pozytywnej Dyscypliny. 

Czytaj więcej...

Zagłosuj

Projekt zakładał organizację cyklicznych spotkań dla kobiet oraz dzieci, których mężowie przebywają na emigracji. Dodatkowo, uczestniczki grupy wsparcia mogły skorzystać ze wsparcia psychologa.

Czytaj więcej...

Zagłosuj

Projekt zakładał organizację audycji muzycznych „Bajkowy Hollywood” dla dzieci z krakowskich placówek opiekuńczo-wychowaczych.

Czytaj więcej...

Zagłosuj

Projekt zakładał organizację wakacyjnego czasu wychowankom Szkoły Podstawowej nr 98 z Oddziałami Integracyjnymi w Krakowie. W trakcie projektu odbyły się zajęcia programowania i robotyki na zestawach edukacyjnych Lego, zajęcia muzyczno-rytmiczne z wykorzystaniem angielskich piosenek, zajęcia z pierwszej pomocy.

Czytaj więcej...

Zagłosuj

Projekt zakładał rozwój Fundacji Instytut Polska-Ukraina poprzez organizację warsztatów dla wolontariuszy, którzy pomogli w pisaniu tekstów na portal ukraiński w Krakowie i stali się "korespondentami" i dziennikarzami. Dodatkowo opublikowano nowe teksty na portalu UAinKrakow.pl 

Czytaj więcej...

Zagłosuj

Projekt zakładał organizację cyklu wakacyjnych spotkań około czytelniczych dla dzieci, które zakończyły się wymianą książek podczas pikniku literackiego, na którym została podsumowana zabawa z wyzwaniem czytelniczym zainicjowanym podczas warsztatów.

Czytaj więcej...

Zagłosuj

Projekt stanowił element programu festiwalu Nadmiar: Rewizja łączącego działania artystyczne z kampanią społeczną o tematyce proekologicznej i zakładał przeprowadzenie paneli dyskusyjnych o wpływie produkcji tekstylów na środowisko oraz strategii na ograniczanie ilości produkcji odpadów. 

Czytaj więcej...

Zagłosuj

Projekt współfinansują:

fio

Logo Małopolska V RGB

Nasi partnerzy:

witkac

logo Muzeum Lotnictwa Polskiego 3

logo kopia 1m

Znajdź swojego operatora

Subregion 1

miasto Kraków, powiat krakowski, powiat wielicki

ul. Krasickiego 18 / I piętro,
30-503 Kraków

tel: 12 412 15 24
tel: 790 346 928
e-mail: biuro@bis-krakow.pl

Subregion 2

powiaty: olkuski, oświęcimski, miechowski, proszowicki, dąbrowski, chrzanowski