FIO

Co to jest FIO Małopolska Lokalnie

FIO Małopolska Lokalnie jest programem wsparcia skierowanym do młodych organizacji pozarządowych, grup nieformalnych i grup samopomocowych działających na terenie województwa małopolskiego. Powstał z inicjatywy czterech organizacji pozarządowych: Fundacji Biuro Inicjatyw Społecznych, Stowarzyszenia Forum Oświatowe Klucze, Fundacji Sztuki, Przygody i Przyjemności ARTS oraz Babiogórskiego Stowarzyszenia Zielona Linia.

Program realizujemy w nowej formule rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020, finansowanego z krajowych środków publicznych pochodzących z budżetu państwa.

Program realizowany będzie od 3 kwietnia do 31 grudnia 2017 roku.

W ramach FIO Małopolska Lokalnie przekażemy dla organizacji, grup nieformalnych oraz samopomocowych pulę środków 690 tys. zł., w podziale na mikrodotacje w wysokości do 5.000 zł.

Poprzez realizację programu pomagamy w budowaniu aktywnych społeczności lokalnych. Wspieramy zwykłych ludzi, którzy chcą wspólnie działać na rzecz swojej społeczności.

Wzorujemy się na znanym i dobrze funkcjonującym od 2000 roku Programie „Działaj Lokalnie” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności i Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce, który poprzez lokalne konkursy grantowe z sukcesem inicjuje współpracę mieszkańców na rzecz dobra wspólnego

Projekt współfinansują:

fio

Logo MOWIS H rgb

Nasi partnerzy:

Logo MOWIS H rgb

witkac

Znajdź swojego operatora

Subregion 1

miasto Kraków, powiat krakowski, powiat wielicki

ul. Krasickiego 18 / I piętro,
30-503 Kraków

tel: 12 412 15 24
tel: 790 346 928
e-mail: biuro@bis-krakow.pl

Subregion 2

powiaty: olkuski, oświęcimski, miechowski, proszowicki, dąbrowski, chrzanowski