FIO

Aktualności

Subregion 1 BIS

Wnioskodawców, którzy przeszli pozytywnie etap oceny fiszek, zapraszamy na spotkania z komisjami konkursowymi. 

Aby wziąć udział w komisji należy:

  1. Zapisać się na termin i godzinę spotkania w formularzu elektronicznym. Linki dostępne są w aktualnościach na stronie w postach dotyczących zapisów na komisje.

Trzy kroki do zapisania się na komisję po klinięciu na link.

1) W polu" name" w celu identyfikacji prosimy o podanie numeru złożonej fiszki. Numer widoczny jest w podglądzie oferty, w górnej części pierwszej strony fiszki.

2) Wybranie dostępnej godziny 

3) Wysłanie zgłoszenia - przycisk "send"

doodle

2. Przygotować szczegółowy budżet projektu i przesłać go do swojego Operatora. Budżet musi zawierać także wkład własny! 

3. Przygotować prezentację projektu.

Jak przygotować się do prezentacji przed komisją konkursową?

Prezentacji powinna dokonać osoba/osoby bezpośrednio zaangażowana/e w projekt – pomysłodawca lub główny realizator projektu, który będzie w stanie uszczegółowić przedstawione w fiszce kwestie w rozmowie z komisją. Dopuszcza się możliwość łącznej prezentacji przez reprezentanta/ów grupy nieformalnej oraz patrona, natomiast komisja konkursowa nie będzie oceniać prezentacji przedstawionych wyłącznie przez przedstawicieli patrona grupy nieformalnej.

Każdy z wnioskodawców bedzie miał 10 minut na prezentację swojego pomysłu, następnie komisja przez 5 minut będzie zadawać pytania. Forma prezentacji jest dowolna. Istnieje możliwość skorzystania z rzutnika i flip chart. Prezentacje multimedialne prosimy przynieść na pendrive.

PREZENTACJA PROJEKTU SPOŁECZNEGO

Prezentacja projektu społecznego przed komisją konkursową powinna zawierać odpowiedź na następujące pytania:

1. Kim jesteście? Przedstawcie Waszą grupę/organizację, opowiedzcie o jej dotychczasowych dokonaniach. Czy w ramach wcześniejszych aktywności współpracowaliście z innymi podmiotami? Jakie macie doświadczenie w działalności lokalnej?
2. Co chcecie zrobić? Opowiedzcie i planowanych działaniach, uwzględniając rozłożenie ich w czasie oraz sposoby dotarcia do odbiorców. Na czym będzie polegała oryginalność Waszego pomysłu?
3. W jaki sposób ustaliliście, że Wasze działania są potrzebne? Skąd dowiedzieliście się o problemach/potrzebach odbiorców Waszego projektu?
4. W jakie działania planujecie zaangażować wolontariuszy, przedstawicieli lokalnej społeczności i/lub lokalne instytucje? W jakim stopniu wpłynie to na ograniczenie kosztów Waszego projektu i/lub pozwoli przeprowadzić działania na większą skalę?
5. W jaki sposób będziecie promowali Wasz projekt i udział w plebiscycie?

Grupy/organizacje samopomocowe:

1. Kim jesteście? Przedstawcie Waszą grupę/organizację, opowiedzcie o jej dotychczasowych dokonaniach i doświadczeniach we wspólnych działaniach na rzecz członków Waszej grupy/organizacji.
2. Co chcecie zrobić? Opowiedzcie i planowanych działaniach, uwzględniając rozłożenie ich w czasie oraz podział zadań wśród członków Waszej grupy/w organizacji. Co odróżnia planowane działania od Waszych wcześniejszych dokonań?
3. W jaki sposób ustaliliście, że planowane działania są potrzebne Waszej grupie? Skąd dowiedzieliście się o problemach/potrzebach Waszej grupy? Jakie są Wasze długofalowe plany związane z rozwojem grupy/organizacji?
4. W jakie działania planujecie zaangażować wolontariuszy spoza Waszej grupy/organizacji, przedstawicieli lokalnej społeczności i/lub lokalne instytucje? W jakim stopniu wpłynie to na ograniczenie kosztów Waszego projektu i/lub pozwoli przeprowadzić działania na rzecz Waszej grupy/organizacji na większą skalę?
5. W jaki sposób będziecie promowali Wasz projekt i udział w plebiscycie?

PREZENTACJA PROJEKTU ROZWOJOWEGO

Prezentacja projektu rozwojowego przed komisją konkursową powinna zawierać odpowiedź na następujące pytania:

1. Kim jesteście? Przedstawcie Waszą organizację, opowiedzcie o osobach, które ją tworzą, Waszych celach i najważniejszych obszarach działania oraz dotychczasowych dokonaniach. Jakie są najmocniejsze strony Waszej organizacji?
2. Jakie są trzy najważniejsze cele rozwojowe Waszej organizacji na najbliższy rok? Jakie działania planujecie podjąć aby je osiągnąć? Jakie mają być ich efekty w długofalowej perspektywie?
3. Co chcecie zrobić w ramach projektu rozwojowego finansowanego z programu „FIO Małopolska Lokalnie – Północ”? Opowiedzcie i planowanych działaniach, uwzględniając rozłożenie ich w czasie.
4. W jaki sposób członkowie/współpracownicy/wolontariusze Waszej organizacji zaangażują się w realizację projektu? Jakie będą ich zadania?
5. W jaki sposób będziecie promowali Waszą organizację i udział w plebiscycie?

Kryteria oceny prezentacji przez komisje konkursowe dostępne są w regulaminie Programu FIO Małopolska Lokalnie - Północ, w zakładce "Do pobrania"

 

PRZYPOMINAMY

Z uwagi na zaplanowany w tegorocznej edycji Programu FIO Małopolska Lokalnie - Północ obowiązkowy dla wszystkich grantobiorców INTERNETOWY plebiscyt na najciekawszą inicjatywę, należy przygotować na prezentację informacje dotyczące działań związanych z przygotowaniem prezentacji realizowanego projektu.

W przypadku projektów społecznych rekomenduje się przygotowanie prezentacji lub filmiku dotyczącego zrealizowanego projektu.

W przypadku projektów rozwojowych rekomenduje się przygotowanie:
- prezentacji dotyczącej działalności organizacji lub
- prostej kampanii społecznej promującej obszar działań jakim zajmuje się dana organizacja np. krótkiego filmiku zachęcającego do uprawiania danej dziedziny sportu.

W przypadku gdy wniosek dotyczy wrażliwych kwestii, rekomenduje się przygotowanie np. kampanii społecznej dotyczącej danego problemu, bez wykorzystywania wizerunku osób uczestniczących w projekcie.

Rekomendowane parametry zgłaszanych materiałów: • fotografie: min 1200 pixeli • video: max 1,5 minuty w jakości HD - 1920x1080

Udział w plebiscycie jest OBOWIĄZKOWY i należy wziąć go pod uwagę przygotowując prezentację oraz budżet.

 

DO ZOBACZENIA!

 

 

Projekt współfinansują:

fio

Logo Małopolska V RGB

Nasi partnerzy:

witkac

logo Muzeum Lotnictwa Polskiego 3

logo kopia 1m

Znajdź swojego operatora

Subregion 1

miasto Kraków, powiat krakowski, powiat wielicki

ul. Krasickiego 18 / I piętro,
30-503 Kraków

tel: 12 412 15 24
tel: 790 346 928
e-mail: biuro@bis-krakow.pl

Subregion 2

powiaty: olkuski, oświęcimski, miechowski, proszowicki, dąbrowski, chrzanowski