FIO

Zapraszamy mieszkańców Małopolski do wybrania najciekawszej małopolskiej (bez miasta Kraków) inicjatywy zrealizowanej w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich - Małopolska Lokalnie 2017. Wystarczy wybrać najciekawszy projekt i kliknąć "GŁOSUJĘ". Po zalogowaniu na portalu malopolskalokalnie głos zostanie zaakceptowany. 

Projekt zakładał przeszkolenie uczniów tarnowskiego gimnazjum w zakresie wykorzystania elektronicznego narzędzia edukacyjnego ESCATO. W toku realizacji projektu uczniowie mogli zaprojektować, przeprowadzić oraz zanalizować 6 doświadczeń wpisujących się w program kształcenia z fizyki.

Czytaj więcej...

Projekt zakładał wsparcie promocji idei funduszu lokalnego wśród mieszkańców powiatu tatrzańskiego. Dzięki dotacji stworzono m.in. identyfikację wizualną i funkcjonalną stronę internetową – narzędzia, które ułatwią przekazanie idei lokalnym organizacjom, instytucjom, przedsiębiorcom i osobom prywatnym

Czytaj więcej...

Projekt zakładał integrację mieszkańców wsi Łękawica, rodziców dzieci uczęszczających do miejscowego przedszkola z sołtysem i radą sołecką, poprzez uczestnictwo we wspólnym działaniu jakim było zagospodarowanie terenu bezpośrednio przylegającego do placu zabaw.

Czytaj więcej...

Projekt zakładał organizację szesnastu spotkań dla dzieci i młodzieży: warsztatów modelarskich w czasie których uczestnicy wykonali samoloty, warsztatów samoobrony, projekcji bajek na dvd, a także zajęć plastycznych i muzycznych. Wszystko było połączeniem różnorodnej zabawy i edukacji.

Czytaj więcej...

Projekt zakładał przeprowadzenie 32 godz. warsztatów kulinarnych z zakresu przygotowania potraw zdrowej żywności oraz 4 godz. wykładów z dietetyki. Na zakończenie opracowano broszurę z przepisami potraw przygotowywanych na warsztatach.

Czytaj więcej...

Projekt zakładał organizację warsztatów z szycia strojów ludowych z terenu Spisza. Celem projektu było wzmocnienie tożsamości młodych osób ze swoim regionem, zainteresowanie ich dziedzictwem lokalnym oraz zwiększenie integracji międzypokoleniowej. 

Czytaj więcej...

Projekt zakładał utworzenie kącika czytelniczego oraz organizację wspólnych spotkań dla mieszkańców Kacwina - czytania literatury, bajek, opowiadań, legend w różnych formach. Lokalna świetlica w Kacwinie została wyposażona w różnego rodzaju gry, materiały edukacyjne i animacyjne, książki, encyklopedie itp.

Czytaj więcej...

Projekt zakładał organizację zajęć nordic walking prowadzonych przez doświadczonego instruktora oraz spotkania integracyjnego przy grillu dla mieszkańców 5 miejscowości gminy Skrzyszów. Powstało 5 grup po 15 osób, dla których zorganizowano po 8 spotkań 75-cio minutowych.

Czytaj więcej...

Projekt zakładał organizację zajęć z robotyki dla dzieci w wieku 6-8 lat ze Szkół Podstawowych w Łapszach Niżnych i Kacwinie. Przeszkolono także 4 osoby z zakresu programowania, aby mogły wolontarystycznie prowadzić z dziećmi zajęcia z robotyki.  

Czytaj więcej...

Projekt zakładał aktywnizację lokalnej społeczności Stryszawy wokół budowy boiska do siatkówki plażowej.

Czytaj więcej...

Projekt zakładał organizację treningów lekkoatletycznych i ogólnorozwojowych dla dzieci ze wsi Burzyn, spotkań z dietetykiem oraz Podgórzańskich Biegów.

Czytaj więcej...

Projekt zakładał organizację zajęć pilates dla mieszkańców Łękawicy i sąsiednich miejscowości. Projekt miał na celu zaktywizowanie społeczności do aktywnego uprawiania sportu. 

Czytaj więcej...

Projekt zakładał organizację cyklu spotkań z żywą historią pożarnictwa poprzez udział w warsztatach, pokazach pożarniczych i ratowniczych, z wykorzystaniem materiałów oraz sprzętu strażackiego (zabytkowego i współczesnego). Podsumowaniem spotkań był jednodniowy piknik strażacki.

Czytaj więcej...

Projekt zakładał organizację cyklu zajęć podczas którego dzieci z Zubrzycy Górnej wykonywały "dawne" zabawki, wjazd do Wyjazd do Beskidzkiego Centrum Zabawki Drewnianej w Stryszawie, organizację Pikniku dawnych zabaw i gier oraz wydanie Dzienniczka dawnych zabaw, gier i wyliczanek.

Czytaj więcej...

Projekt zakładał organizację warsztatów z profilaktyki i zasad zdrowego trybu życia seniora, warsztatów aktywnego wypoczynku, rekreacji ruchowej z kijkami nordic walking wśród seniorów oraz Międzypokoleniowego Marszu Nordic Walking - wydarzenia integracyjnego.

Czytaj więcej...

Projekt zakładał organizację cyklu spotkań i zajęć dla rodzin z Wioski Dziecięcej w Rajsku, integrację uczestników oraz wzmocnienie relacji rodzinnych i rozwoju dzieci. Spotkania obfitowały w kreatywne zadania i atrakcje, w których aktywny udział wzięli zarówno wychowankowie placówki, jak i ich opiekunowie.

Czytaj więcej...

Projekt zakładał rozwój Stowarzyszenia z Nurtem Sanki poprzez organizację stoiska degustacyjnego (zakup namiotu wystawowego, stolików, ławek i krzeseł) oraz doposażenie zespołu ludowego w chusty czepcowe.

Czytaj więcej...

Projekt zakładał wsparcie rozwoju Stowarzyszenia Sportownia poprzez zakup sprzętu fotograficznego, wypracowanie strategii rozwoju, szkolenia dla sędziów speed-ball oraz realizację filmu promującego działalność stowarzyszenia.

Czytaj więcej...

Projekt zakładał realizację kilkuetapowej, edukacyjnej gry terenowej adresowanej do młodzieży w wieku okołogimnazjalnym z Gminy Żegocina. Rywalizacja miała charakter wyprawy, w trakcie której uczestnicy wykonywali różne zadania w miejscach o szczególnych walorach turystycznych i historycznych.  

Czytaj więcej...

Projekt zakładał rozwój Stowarzyszenia Bęczarka Razem poprzez zakup niezbędnego sprzętu gospodarstwa domowego służącego do przygotowywania pierogów i uszek. Zakupiony sprzęt pozwolił na organizację trzech zajęć kulinarnych dla dzieci, a gospodyniom na przekazanie i kultywowanie tradycji lepienia pierogów.

Czytaj więcej...

Projekt współfinansują:

fio

Logo Małopolska V RGB

Logo MOWIS H rgb

Logo Gminy Klucze

Nasi partnerzy:

Logo MOWIS H rgb

Wawel LogoKolo3 STANDARDa

witkac

logo Muzeum Lotnictwa Polskiego 3

MSG poziom

 


logo reqlama RGB

 Herb jpg

 Herb Gmina Biskupice OKm

PMA

logo CHT

logo niepolomice lift

Znajdź swojego operatora

Subregion 1

miasto Kraków, powiat wielicki

ul. Krasickiego 18 / I piętro,
30-503 Kraków

tel: 790 346 928
tel: 600 908 803
e-mail: biuro@bis-krakow.pl 

Subregion 2

powiaty: krakowski, olkuski, oświęcimski, miechowski, proszowicki, dąbrowski, chrzanowski

ul. Zawierciańska 30,
32-310 Klucze

tel: 533 976 208
e-mail: sfok.fio@gmail.com 

Subregion 3

powiaty: myślenicki, limanowski, nowosądecki, gorlicki, brzeski, bocheński

Wiśniowa 320
32-412 Wiśniowa

 e-mail: fundacja@arts-fun.pl 

Subregion 4

powiaty: wadowicki, suski, tarnowski, nowotarski, tatrzański