FIO 2

Głosowanie w konkursie "Mamy FIO-ła na Małopolskę" zakończyło się w dniu 26.10.2020. Poniżej prezentujemy zrealizowane w ramach FIO Małopolska Lokalnie 2020 projekty. 

Projekt zakładał rozwój Koła Gospodyń Wiejskich Łętowe poprzez nabycie nowych kompetencji rękodzielniczych i wokalnych przez członkinie KGW oraz zakup wyposażenia biurowego oraz chust regionalnych.

Czytaj więcej...

Projekt zakładał usprawnienie funkcjonowania stowarzyszenia przez zakup sprzętu niezbędnego do realizacji podstawowych zadań oraz organizację warsztatów mających na celu podniesienie kompetencji informatycznych członków.

Czytaj więcej...

Projekt zakładał organizację serii zajęć fitness/ zumba oraz spotkań z dietetykiem dla kobiet w różnym wieku zamieszkujących Zasań i okolice. Celem działania była promocja aktywności fizycznej i zdrowego trybu życia.

Czytaj więcej...

Projekt zakładał organizację wydarzenia w formie zabawy z mapą i kompasem dla wszystkich lmieszkańców Gminy Myślenice lubiących aktywność na świeżym powietrzu.

Czytaj więcej...

Projekt zakładał wsparcie młodych rodziców przez organizację serii spotkań skierowanych do kobiet (matek) zamieszkałych na terenie miasta i gminy Myślenice. Spotkania miały na celu poszerzenie kompetencji rodzicielskich, zwiększenie wiedzy oraz integrację.

Czytaj więcej...

Projekt zakładał organizację zajęć muzycznych dla dzieci i młodzieży z Gierałtowiczek i Gierałtowic mających na celu rozwijanie zainteresowania i umiejętności muzycznych, a także integrację.

Czytaj więcej...

Projekt zakładał realizację warsztatów dla mieszkańców Spytkowic mających na celu przekazanie wiedzy na temat tradycji i kultury lokalnej. Podsumowaniem projektu był konkurs na bukiet zielny dla uczestników warsztatów. Członkinie KGW odtworzyły też tradycyjny gorset.

Czytaj więcej...

Projekt zakładał organizację cyklicznych rozgrywek w szachy między seniorami a dziećmi z Bachowic oraz zakup niezbędnych do tego materiałów. Podsumowaniem projektu był jednodniowy, międzypokoleniowy turniej szachowy. 

Czytaj więcej...

Projekt zakładał organizację konkursu plastycznego dla twórców art brut po tzw. kryzysach psychicznych oraz wystawy pokonkursowej w galerii "Stacja Badawcza Outsider Art" w Krakowie.

Czytaj więcej...

Projekt zakładał zaprojektowanie i zbudowanie w Ogrodzie Społecznym Salwator szklarni, organizację warsztatów oraz integrację sąsiadów ogrodu i mieszkańców Krakowa podczas otwartych spotkań rekreacyjnych i edukacyjnych. 

Czytaj więcej...

Projekt zakładał działania łączące behawiorystów i właścicieli zwierząt adoptowanych ze schroniska w pierwszym etapie ich życia razem (3-6 miesięcy od adopcji), w celu zminimalizowania liczby zwierząt zwracanych do schronisk oraz aktywizację zawodową osób zdecydowanych zostać behawiorystą. 

Czytaj więcej...

Projekt zakładał przeprowadzenie warsztatów dla uczniów z klas 7-8 krakowskich szkół podstawowych w celu zwiększenia ich wiedzy z ekologii, ochrony środowiska oraz praktycznego zastosowania w życiu codziennym chemii. Warsztaty rozwijały kompetencje społeczne oraz kształtowały postawę badawczą uczniów.

Czytaj więcej...

Projekt zakładał utworzenie profesjonalnej strony internetowej oraz zakup sprzętu fotograficznego w celu rozwijania działalności statutowej i kreowania wizerunku Stowarzyszenia Zacięcie. 

Czytaj więcej...

Projekt zakładał zaplanowanie kierunków i ustalenie planów rozwoju Fundacji JAKU - edukacja, rozwój i wsparcie, z naciskiem na zapewnienie stałego finansowania organizacji i odpłatnej działalności statutowej oraz powiększenie działań o nauczanie online poprzez zakup odpowiednich narzędzi.

Czytaj więcej...

Projekt zakładał wzrost świadomości w zakresie przeciwdziałania skutkom stresu i poprawę komfortu życia wśród osób powyżej 60 roku życia, zamieszkałych na terenie Krakowa, w szczególności z obszaru Nowej Huty, poprzez udział 40 osób w warsztatach dotyczących sposobów radzenia sobie ze stresem.

Czytaj więcej...

Projekt zakładał kształtowanie wizerunku Fundacji Złotego Wieku poprzez stworzenie strony internetowej, która promuje jej działalność oraz rozwinięcie działań organizacji realizowanych wspólnie ze społecznością lokalną poprzez fanpage na portalu Facebook.

Czytaj więcej...

Projekt zakładał przeprowadzenie w 5 krakowskich szkołach podstawowych spotkań dla uczniów klas V i IV, dotyczących wspólnej egzystencji ludzi z psami. Zajęcia miały za zadanie zwiększyć empatię w środowisku uczniów, uwrażliwić ich na potrzeby zwierząt i poszerzyć ich wiedzę na temat psów.

Czytaj więcej...

Projekt zakładał wzrost rozpoznawalności fundacji Zote Loki oraz jej rozwój poprzez zakup brakującego sprzętu, organizację cyklu spotkań dla dzieci z zaburzeniami neurologicznymi ze Szkoły Podstawowej nr 162 oraz stworzenie kampanii społecznej poszerzającą świadomość o zaburzeniach neurologicznych.

Czytaj więcej...

Projekt zakładał przygotowanie 6 odcinków podcastu, 6 artykułów blogowych, 16 wpisów na Instagramie dotyczących różnorodności kultur obecnych w Krakowie oraz nagranie 1 filmu rejestrującego spacer z przewodnikiem trasą opracowanego przez wcześniej spaceru "Szlakiem nieistniejących świątyń".

Czytaj więcej...

Projekt współfinansują:

Logo w.akronimiczna KOLOR

fio mały

logo powiatu

  

logo pionowewww

Logo Powiatu Krakowskiego 1

 klucze logo marketingnowe2

Nasi partnerzy:

witkac

logo Muzeum Lotnictwa Polskiego 3

  logo pionowewww

powiat krakowski mały

logo powiatu

logo kopia 1m

AMS Logo colour on white

Znajdź swojego operatora

Subregion 1

miasto Kraków, Nowy Sącz, powiaty: krakowski, myślenicki, oświęcimski, wielicki, tatrzański, wadowicki, suski, nowotarski, limanowski, nowosądecki

ul. Krasickiego 18 / I piętro,
30-503 Kraków

tel: 12 412 15 24
tel: 690 830 180
e-mail: biuro@bis-krakow.pl

Subregion 2

Miasto Tarnów, powiaty: chrzanowski, olkuski, miechowski, proszowicki, bocheński, brzeski, tarnowski, dąbrowski, gorlicki.

ul. Zawierciańska 30,
32-310 Klucze

tel: 572 223 345
e-mail: sfok.fio@gmail.com