FIO 2

Głosowanie w konkursie "Mamy FIO-ła na Małopolskę" zakończyło się w dniu 26.10.2020. Poniżej prezentujemy zrealizowane w ramach FIO Małopolska Lokalnie 2020 projekty. 

Projekt zakładał organizację zajęć plastyki sensorycznej, muzyczno - ruchowych oraz warsztatów małego naukowca dla dzieci z Cieślina.

Czytaj więcej...

Projekt zakładał rozwój KGW Gorzycanie poprzez podniesienie wiedzy z zakresu zdrowego odżywiania wśród 20 członków koła oraz doposażenie kuchni w niezbędny sprzęt.

Czytaj więcej...

Projekt zakładał rozwój instytucjonalny Stowarzyszenia ChillOut Vibes poprzez zakup wyposażenia niezbędnego do rozpoczęcia oferowania nowych usług (nagłośnienia) oraz przygotowanie i wdrożenie nowej oferty m.in. organizacji wydarzeń, warsztatów z DJem.

Czytaj więcej...

Projekt zakładał rozwój instytucjonalny Fundacji NOUS poprzez zakup sprzętu komputerowego do prowadzenia warsztatów, wpisanie Fundacji do rejestru instytucji szkoleniowych oraz organizację testowego szkolenia dla odbiorców zewnętrznych. 

Czytaj więcej...

Projekt zakładał organizację rodzinnego biegu/marszu promującego zdrowy i eko świadomy tryb życia w miejscowości Janczowa i okolicznych wsiach w gminie Korzenna w powiecie nowosądeckim.

Czytaj więcej...

Projekt zakładał rozwój instytucjonalny Stowarzyszenia Aktywne Czulice i okolice poprzez podniesienie kompetencji członków organizacji w zakresie pozyskiwania środków zewnętrznych oraz zakup sprzętu biurowego. 

Czytaj więcej...

Projekt zakładał aktywizację społeczno zawodową osób w kryzysie bezdomności poprzez warsztaty z budowy i naprawiania rowerów oraz stworzenie Społecznego Warsztatu Rowerowego na czas Europejskiego Tygodnia Transportu Zrównoważonego.

Czytaj więcej...

Projekt zakładał organizację warsztatów z tworzenia questu oraz wydarzenia i konkursu promującego stworzony quest pt.: "Wędrujemy śladami historii za pomocą questu”.

Czytaj więcej...

Projekt zakładał organizację warsztatów z nowych technologii i komunikatorów dla seniorów z Filipowic. Po warsztatach seniorzy potrafią posługiwać się Profilem Zaufanym, mają wiedzę na temat zabezpieczeń i funkcjonowania w sieci, funkcjonowania banków on-line i mediów społecznościowych.

Czytaj więcej...

Projekt zakładał popularyzację aktywności fizycznej poprzez organizację profesjonalnych treningów biegowych oraz koleżeńskiego biegu będącego podsumwaniem projektu. 

Czytaj więcej...

Projekt zakładał organizację warsztatów ekologicznych "las w słoiku" oraz wyjazdu do gospodarstwa agroturystycznego dla młodzieży z niepełnosprawnościami i ich rodziców należących do Wspólnoty Młodzieży Niepełnosprawnej działającej przy Parafii św Klemensa w Wieliczce . 

Czytaj więcej...

Projekt zakładał organizację cyklu warsztatów dla młodzieży z Nowego Sącza z zakresu narzędzi partycypacji społecznej, których efektem są przygotowane zarysy wniosków do Budżetu Obywatelskiego oraz Inicjatywy Lokalnej.

Czytaj więcej...

Projekt zakładał organizację cyklu zajęć warsztatowo-piknikowych dla seniorów zrealizowanych w Ogrodzie Brzoskwinia. Tematyka warsztatów obejmowała obszary: ogrodnictwo-florystyka, kulinaria-dietetyka, muzykoterapia oraz bezpieczeństwo cyfrowe.

Czytaj więcej...

Projekt zakładał aktywizację lokalnej społeczności krakowskiego osiedla Europejskiego wokół tworzenia ogrodu społecznego oraz wydarzeń w nim organizowanych tj. piknik, spotkania czytelnicze dla dzieci.

Czytaj więcej...

Projekt zakładał rozwój instytucjonalny Stowarzyszenia Byłych Pracowników Huty w Krakowie "Złota Jesień Hutnika" poprzez zwiększenie atrakcyjności prowadzonych zajęć z gimnastyki dla seniorów oraz poszerzenie oferty zajęć edukacyjnych o zajęcia z obsługi tabletów i ćwiczenia pamięci.

Czytaj więcej...

Projekt zakładał przeprowadzenie warsztatów przyspieszających i podnoszących efektywność edukacji muzycznej dla dzieci i młodzieży oraz ich udokumentowanie w formie nagrań jako pomoc naukowa, a także zakup potrzebnych materiałów.

Czytaj więcej...

Projekt zakładał zakup potrzebnego wyposażenia oraz warsztaty krawieckie i rękodzielnicze dla członkiń Koła Gospodyń Wiejskich „Widomianki” w celu zwiększenia profesjonalizmu funkcjonowania organizacji.

Czytaj więcej...

Projekt zakładał organizację warsztatów rękodzielniczych i kulinarnych oraz pikniku rodzinnego dla mieszkańców miejscowości Jastrzębie. Celem działań było promowanie kultury lokalnej, a także integracja międzypokoleniowa.

Czytaj więcej...

Projekt współfinansują:

Logo w.akronimiczna KOLOR

fio mały

logo powiatu

  

logo pionowewww

Logo Powiatu Krakowskiego 1

 klucze logo marketingnowe2

Nasi partnerzy:

witkac

logo Muzeum Lotnictwa Polskiego 3

  logo pionowewww

powiat krakowski mały

logo powiatu

logo kopia 1m

AMS Logo colour on white

Znajdź swojego operatora

Subregion 1

miasto Kraków, Nowy Sącz, powiaty: krakowski, myślenicki, oświęcimski, wielicki, tatrzański, wadowicki, suski, nowotarski, limanowski, nowosądecki

ul. Krasickiego 18 / I piętro,
30-503 Kraków

tel: 12 412 15 24
tel: 690 830 180
e-mail: biuro@bis-krakow.pl

Subregion 2

Miasto Tarnów, powiaty: chrzanowski, olkuski, miechowski, proszowicki, bocheński, brzeski, tarnowski, dąbrowski, gorlicki.

ul. Zawierciańska 30,
32-310 Klucze

tel: 572 223 345
e-mail: sfok.fio@gmail.com