FIO 2

Zapraszamy do zainspirowania się inicjatywami zrealizowanymi w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich - Małopolska Lokalnie 2017 oraz FIO Małopolska Lokalnie - Północ 2018/2019. 

Projekt zakładał rozwijanie kompetencji rodzicielskich członkiń grupy nieformalnej i innych rodziców z terenu parafii MB Ostrobramskiej w Krakowie poprzez organizację warsztatów z Pozytywnej Dyscypliny. 

Czytaj więcej...

Projekt zakładał organizację cyklu zajęć z gry w szachy i warcaby oraz turnieju szachowego i warcabowego dla mieszkańców wsi Bogucin Duży. 

Czytaj więcej...

Projekt zakładał rozwój instytucjanalny Stowarzyszenia Militarnego Grot poprzez przygotowanie identyfikacji wizualnej i zakup wyposażenia służącego organizacji szkoleń i warsztatów o tematyce historyczno-militarnej.

Czytaj więcej...

Projekt zakładał zaktywizowanie i wzmocnienie potencjału Koła Gospodyń Wiejskich w Podborzu poprzez kurs nauki szycia na maszynie. Aby znaleść nowy kierunek rozwoju i finansowania działalności Koła, panie uczyły się także szycia książeczek dla osób niewidomych.

Czytaj więcej...

Projekt zakładał organizację cyklicznych spotkań dla kobiet oraz dzieci, których mężowie przebywają na emigracji. Dodatkowo, uczestniczki grupy wsparcia mogły skorzystać ze wsparcia psychologa.

Czytaj więcej...

Projekt zakładał organizację warsztatów o tematyce pszczelarskiej dla dzieci z gminy Mogilany oraz wyjazdu edukacyjnego do Interaktywnego Centrum Pszczelarstwa, Apilandii. Uczestnicy projektu zasadzili także rośliny miododajne przy placu zabaw w centrum Mogilan.

Czytaj więcej...

Projekt zakładał organizację cyklu zajęć ogólnorozwojowych oraz pieszych wycieczek, pod okiem instruktora Nordic Walking, dla seniorów z gminy Babice. Podsumowaniem projektu była impreza promująca zdrowy tryb życia dla mieszkańców gm. Babice.

Czytaj więcej...

Projekt zakładał rozwój instytucjonalny Koła Gospodyń Wiejskich w Rodakach poprzez udział członków KGW w szkoleniu z korzystania z komputera, internetu i mediów społecznościowych, warsztatach edukacyjnych, nawiazanie współpracy z MODR oraz zakup sprzętu biurowego. 

Czytaj więcej...

Projekt zakładał rozwój instytucjonalny Koła Gospodyń Wiejskich w Poskwitowie Nowym poprzez nabycie umiejętności szycia na maszynie przez członkinie KGW oraz doposażenie sali (zakup niezbędnych krzeseł). 

Czytaj więcej...

Projekt zakładał organizację warsztatów z teatru kamishibai dla nauczycieli, wychowawców i bibliotekarzy z terenu Gminy Krzeszowice, którzy następnie przekazali zdobytą wiedzę dzieciom ze szkół podstawowych. Podsumowaniem projektu był Gminny Konkurs Teatrzyków Kamishibai.

Czytaj więcej...

Projekt zakładał posprzątanie kawałku Chrzanowa w ramach akcji sprzątania świata oraz organizację działań proekologicznych - wykładu "Wielorazowe gospodarstwo domowe" oraz warsztatów "Dom bez sklepowej chemii - czy to możliwe".

Czytaj więcej...

Projekt zakładał stymulowanie sprawności psychomotorycznej dzieci z Jaroszowca poprzez udział w zajęciach plastycznych i sensoryczno-ruchowych oraz zainspirowanie rodziców do kreatywnego spędzania wolnego czasu.

Czytaj więcej...

Projekt zakładał udział uczniów ze Szkoły Podstawowej w Kościelcu w warsztatach organizowanych przez Teatr Stary w Krakowie, wizytę w Interaktywnym Centrum Edukacji Teatralnej MICET oraz wyjazd do Teatru Starego i Bagateli na spektakle teatralne.

Czytaj więcej...

Projekt zakładał organizację na Osiedlu Siersza w Trzebini turnieju minipiłki siatkowej dla dzieci ze szkoły podstawowej. Dwudniowy turniej poprzedzony był cyklem  intensywnych treningów siatkarskich dla wszystkich uczestników projektu.

Czytaj więcej...

Projekt zakładał organizację warsztatów z emisji głosu dla Chóru Dobra Energia działającym przy Gminnym Ośrodku Kultury w Koniuszy, koncertu przed publicznością oraz filmu z warsztatów i koncertu. 

Czytaj więcej...

Projekt zakładał rozwój instytucjonalny Stowarzyszenia Inicjatyw Kulturalnych ,,Sygnał" z Radziszowa poprzez zakup zakup dzwonków orkiestrowych, kompletu pałek perkusyjnych z futerałem, perkusjonaliów oraz potrzebnych do tego statywów. 

Czytaj więcej...

Projekt współfinansują:

Logo w.akronimiczna KOLOR

fio mały

logo powiatu

  

logo pionowewww

Logo Powiatu Krakowskiego 1

 klucze logo marketingnowe2

Nasi partnerzy:

witkac

logo Muzeum Lotnictwa Polskiego 3

  logo pionowewww

powiat krakowski mały

logo powiatu

logo kopia 1m

AMS Logo colour on white

Znajdź swojego operatora

Subregion 1

miasto Kraków, Nowy Sącz, powiaty: krakowski, myślenicki, oświęcimski, wielicki, tatrzański, wadowicki, suski, nowotarski, limanowski, nowosądecki

ul. Krasickiego 18 / I piętro,
30-503 Kraków

tel: 12 412 15 24
tel: 690 830 180
e-mail: biuro@bis-krakow.pl

Subregion 2

Miasto Tarnów, powiaty: chrzanowski, olkuski, miechowski, proszowicki, bocheński, brzeski, tarnowski, dąbrowski, gorlicki.

ul. Zawierciańska 30,
32-310 Klucze

tel: 572 223 345
e-mail: sfok.fio@gmail.com