FIO 2

Aktualności

Subregion 1 BIS

Dzięki udziałowi w szkoleniu uczestnicy zdobędą lub rozwiną podstawową wiedzę i umiejętności w zakresie efektywnego konstruowania projektów, poczynając od celów, przez określanie zadań i rezultatów a na kalkulowaniu budżetu kończąc. Umiejętność ta będzie miała praktyczne zastosowanie przy przygotowaniu wniosku w ramach konkursu FIO – Małopolska Lokalnie. Podczas zajęć zostanie również omówiony poprawnie wypełniony wniosek oraz najczęściej popełniane błędy formalne i merytoryczne.

Zakres:

 • Geneza i główne założenia metodologii projektowej - Dlaczego w ogóle piszemy projekty?
 • Krok 1 - określanie potrzeb i celów - Jak ustalić, co chcemy osiągnąć naszym działaniem?
 • Krok 2 - poprawny dobór działań - Jak osiągniemy to, co założyliśmy?
 • Krok 3 - rezultaty i efekty działań - Skąd będziemy wiedzieć, że nam się udało?
 • Krok 4 - budżet - Jak poprawnie określić wydatki?
 • Krok 5 - wypełnianie wniosków konkursowych - Jak zapisać nasze pomysły we wniosku do konkursu FIO- Małopolska Lokalnie? Jak poprawnie wypełnić wniosek? Jakie są najczęściej popełniane błędy?

Dlaczego warto wziąć udział?

Program szkoleniowy pozwoli uczestnikom, m.in.:

 • zyskać lub rozwinąć wiedzę i umiejętności w zakresie pracy metodą projektu,
 • zyskać lub wzmocnić umiejętności wypełniania wniosku do konkursu FIO-Małopolska Lokalnie,
 • powymieniać się pomysłami na różne przedsięwzięcia z uczestnikami szkolenia,
 • zapoznać się z poprawnie wypełnionym wnioskiem konkursowym,
 • poznać najczęściej popełniane błędy podczas składania wniosków aplikacyjnych przez grupy nieformalne i organizacje pozarządowe

Dla kogo?

Do udziału w szkoleniu zapraszamy przedstawicieli młodych organizacji pozarządowych (takich, które zostały wpisane do KRS-u (lub innego rejestru) nie wcześniej niż 30 miesięcy od dnia złożenia wniosku o mikrodotację) oraz do grup nieformalnych z terenu województwa małopolskiego.

Szkolenia skierowane są w szczególności do mieszkańców gminy Kłaj i Niepołomice oraz Gdów
i Biskupice.

Mieszkańcy gminy Wieliczka i Kraków będą mogli uczestniczyć w szkoleniach w miarę dostępu do wolnych miejsc.

ORGANIZACJA ZAJĘĆ:

 • 8 h szkoleniowych w godzinach od 9.00-16.00
 • Terminy:
  • 10.04.17r. – siedziba Fundacji Biuro Inicjatyw Społecznych, ul. Krasickiego 18 Ip., Kraków
  • 21.04.17r. – Urząd Gminy w Kłaju, Kłaj 655

JAK SIĘ ZGŁASZAĆ?

Zgłoszenia przyjmowane są do:

Wszystkie osoby otrzymają drogą mailową informację o zakwalifikowaniu się lub nie zakwalifikowaniu się na szkolenie.

Projekt współfinansują:

Logo w.akronimiczna KOLOR

NOWE FIO logoPLfull CMYK 01

logo powiatu

  

logo pionowewww

 

 

 

powiat wielicki

 

  

 

logo

Nasi partnerzy:

witkac

  logo pionowewww

logo powiatu

logo

powiat wielicki

PK WA RGB

Znajdź swojego operatora

Subregion 1

miasto Kraków, Nowy Sącz, powiaty: krakowski, myślenicki, oświęcimski, wielicki, tatrzański, wadowicki, suski, nowotarski, limanowski, nowosądecki

ul. Krasickiego 18 / I piętro,
30-503 Kraków

tel: 12 412 15 24
tel: 690 830 180
e-mail: biuro@bis-krakow.pl

Subregion 2

Miasto Tarnów, powiaty: chrzanowski, olkuski, miechowski, proszowicki, bocheński, brzeski, tarnowski, dąbrowski, gorlicki.

ul. Zawierciańska 30,
32-310 Klucze

tel: 572 223 345
e-mail: sfok.fio@gmail.com