FIO 2

Aktualności

Subregion 1 BIS

Fundacja Biuro Inicjatyw Społecznych oraz Stowarzyszenie Forum Oświatowe Klucze zapraszają grupy nieformalne i młode organizacje pozarządowe z terenu Krakowa oraz powiatów chrzanowskiego, dąbrowskiego, krakowskiego, miechowskiego, olkuskiego, oświęcimskiego, proszowickiego i wielickiego do udziału w konkursie FIO Małopolska Lokalnie – Północ, edycja 2019.

Nabór wniosków odbywać się będzie poprzez generator wniosków Witkac.pl w okresie od 29 marca do 30 kwietnia 2019.

Celem Programu realizowanego w roku 2019 jest wsparcie mieszkańców północno-zachodniej części województwa małopolskiego, którzy angażują się w działania na rzecz rozwoju i wzmacniania lokalnych społeczności, a także wsparcie rozwoju młodych organizacji pozarządowych.

W Programie FIO Małopolska Lokalnie - Północ w roku 2019 przewidziano dwa konkursy:

  1. Konkurs na projekty rozwojowe dla młodych organizacji pozarządowych – dofinansowane kwotą do 5000 zł dla każdego z projektów.
  2. Konkurs na projekty społeczne dla grup nieformalnych, grup samopomocowych oraz młodych organizacji pozarządowych – dofinansowane kwotą do 3000 zł dla każdego z projektów.

W tegorocznej edycji konkursu stawiamy na ciekawe pomysły i edukację. Chcemy wesprzeć przede wszystkim te grupy i organizacje, które przygotują innowacyjne projekty na działania na rzecz dobra wspólnego w społecznościach lokalnych oraz przemyślane projekty rozwojowe dla swoich organizacji.

Dlatego zdecydowaliśmy się na zmianę formuły oceny, na taką, która pozwala docenić jakość pomysłów grup i organizacji, a nie umiejętność wypełniania wniosków. Wnioskodawcy na pierwszym etapie wypełniają wniosek, a następnie wszyscy, którzy przejdą pozytywnie ocenę formalną, spotykają się z komisją konkursową aby porozmawiać o swoim pomyśle.

W tej edycji "FIO Małopolska Lokalnie - Północ" edukację oferujemy zarówno na etapie aplikowania w konkursie (szkolenia z pisania wniosków, doradztwo, konsultacje wniosków) jak i na etapie realizacji zadań (doradztwo, spotkania wdrożeniowe, spotkania sieciujące). Wsparcie świadczone będzie bezpłatnie, do wyczerpania limitów założonych przez Operatorów.

Chcemy, aby wiedza dobyta podczas przygotowana wniosków i doświadczenia z realizacji projektów były dla grantoborców kapitałem, który pozwala im skutecznie ubiegać się w innych konkursach na działania społeczne o większe środki i dobrze realizować kolejne projekty.

Już 21 marca ruszają powiatowe spotkania informacyjno-promocyjne dotyczące konkursu – szczegóły wkrótce.

Regulamin oraz dokumentacja konkursowa dostępne są na stronie www w zakładce "do pobrania". 

 

HARMONOGRAM KONKURSU FIO MAŁOPOLSKA LOKALNIE – PÓŁNOC W ROKU 2019. Harmonogram może ulec zmianie.

LP

ETAP KONKURSU

PLANOWANY TERMIN

0

Spotkania informacyjno-promocyjne
i szkolenia z pisania wniosków

21.03-28.04

1

Złożenie wniosku

29.03-30.04

2

Ocena formalna wniosku

06 – 10.05

3

Spotkanie z komisją konkursową

11.05 - 13.06

4

Ocena merytoryczna

11.05 – 13.06

5

Wyniki konkursu

14 – 17.06

6

Podpisanie umowy

17 - 30.06

7

Spotkania wdrożeniowe

01 - 15.07

8

Realizacja projektów

01.07-15.11

9

Spotkania sieciujące (wymiana doświadczeń)

01.07-15.07

10

Sprawozdanie z realizacji projektu

Max do 29.11

11

Konkurs na najciekawszą inicjatywę

30.11-13.12

12

Gala podsumowująca edycję 2019

16.12

Projekt współfinansują:

Logo w.akronimiczna KOLOR

NOWE FIO logoPLfull CMYK 01

logo powiatu

  

logo pionowewww

 

 

 

powiat wielicki

 

  

 

logo

Nasi partnerzy:

witkac

  logo pionowewww

logo powiatu

logo

powiat wielicki

PK WA RGB

Znajdź swojego operatora

Subregion 1

miasto Kraków, Nowy Sącz, powiaty: krakowski, myślenicki, oświęcimski, wielicki, tatrzański, wadowicki, suski, nowotarski, limanowski, nowosądecki

ul. Krasickiego 18 / I piętro,
30-503 Kraków

tel: 12 412 15 24
tel: 690 830 180
e-mail: biuro@bis-krakow.pl

Subregion 2

Miasto Tarnów, powiaty: chrzanowski, olkuski, miechowski, proszowicki, bocheński, brzeski, tarnowski, dąbrowski, gorlicki.

ul. Zawierciańska 30,
32-310 Klucze

tel: 572 223 345
e-mail: sfok.fio@gmail.com